Wijktalentorkesten


Het Leerorkest wil het aantal wijktalentorkesten in Amsterdam uitbreiden.


Het Leerorkest wil meer kinderen de kans geven om ’s middags na school mee te doen in een wijktalentorkest. In het wijktalentorkest krijgen kinderen wekelijks muziekles in kleine groepen, repeteren samen als orkest en werken toe naar optredens voor publiek. Samen met hun muziekdocenten gaan de kinderen ook af en toe naar (klassieke) concerten. De lesmethode sluit helemaal aan op het Leerorkest op school, onder schooltijd.
 
In Zuidoost is al jaren het Klein Leerorkest actief op dinsdagmiddag, na school, volgens de formule van een ‘wijktalentorkest’. Daarnaast is er een wijktalentorkest voor het voortgezet onderwijs, het OSB Leerorkest Zuidoost.

In Oost werkt het Leerorkest samen met Klassiek rondom de Klas dat al 4 jaar ervaring heeft als naschools orkestprogramma en kinderkoor in de Indische Buurt.

In Noord en Nieuw-West worden nieuwe wijktalentorkesten opgericht voor het schooljaar 2017-2018.
 

Muzikaal én sociaal


De wijktalentorkesten hebben niet alleen een muzikaal maar ook een sociaalmaatschappelijk karakter. Er is extra aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind, ouderbetrokkenheid, sociale verbinding en verbetering van kansen. Vaste coördinatoren en gastheren/-vrouwen zorgen voor persoonlijk contact met de kinderen, ouders en verbinding met scholen. Ook andere culturele instellingen zoals de openbare bibliotheek en maatschappelijke organisaties uit de buurt worden actief betrokken.
 
De uitbreiding van (buitenschoolse) wijktalentorkesten wordt deels mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam en het Jongerencultuurfonds Amsterdam. Er wordt gespeeld op muziekinstrumenten van het Instrumentendepot Leerorkest.