15 jaar Leerorkest

Kijk de lustrumopening terug (ca. 40 min.) op Youtube.com/Concertgebouw

15 jaar Leerorkest, een mijlpaal!

Al 15 jaar staat het Leerorkest voor muziekeducatie met een maatschappelijke impact. We slaan daarbij bruggen, van school en vanuit de wijk, naar de muzikale rijkdom van een wereldstad, waarvan kinderen groeien en genieten. Daarvoor werken we intensief samen met andere instellingen voor cultuur, educatie en participatie.

Een wereld van muziek voor ieder kind

In 2005 veroorzaakte het Leerorkest een kleine revolutie in de wereld van muziekeducatie. Het begon in de Bijlmer. Kinderen leren een muziekinstrument bespelen en maken samen muziek in een groot orkest, gewoon op school. Alle kinderen doen mee. Muziek verbindt, ze ervaren dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Voor de naschoolse muziekeducatie komt het Wijktalentorkest erbij. Het concept verspreidt zich naar andere stadsdelen van Amsterdam en verder, tot in het Caribisch gebied.

Onmisbare steun en samenwerking

De wereld van muziek waarin ieder kind kan groeien, realiseren wij samen met onze partners, van lokaal tot internationaal. We werken intensief samen met scholen, sociaal-maatschappelijke organisaties en culturele partners. Daarbij krijgen we onmisbare steun van de sponsors en fondsen; Gemeente Amsterdam, landelijke fondsen, bedrijfssponsoren, ideële stichtingen, verenigingen, ambassadeurs, particuliere donateurs, Vrienden en vele vrijwilligers.

Voortrekkersrol voor Nederland

Het concept van het Leerorkest op school, dat oprichter Marco de Souza heeft ontwikkeld met basisscholen uit Amsterdam-Zuidoost, krijgt veel navolging in het land. We werken samen met wel honderd initiatieven die muziekonderwijs voor kinderen realiseren in hun gemeente en bieden muziekinstrumenten en expertise aan. Zo vervullen we een aanjaag- en voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten, van Bergen op Zoom tot op de voormalige Nederlandse Antillen.

Lustrum nieuws

Verrassende opening lustrum op 17 juni 2020 vanuit Het Concertgebouw

Wie deden er mee op 17 juni? Met dank aan!

Minister van OCW samen met het Leerorkest bij Tijd voor MAX op NPO1

Agenda aankondiging Live Leerorkest Lustrumopening op 17 juni