Instrumenten aanvragen

Het Leerorkest is een muzikaal en sociaal project. Vergelijkbare muziekeducatie-projecten voor kinderen in Nederland kunnen instrumenten aanvragen bij Stichting Instrumentendepot Leerorkest.

Lees op deze pagina de informatie over de uitleen van muziekinstrumenten aan organisaties. Lees verder over uitleen aan individuele kinderen. Wij vragen u vriendelijk om altijd het aanvraagformulier hieronder te gebruiken voor de aanvraag van uw organisatie, alleen dan kunnen we deze behandelen. Let op: aan het vervoer zijn kosten verbonden. U kunt de instrumenten natuurlijk ook komen ophalen.

Belangrijke informatie muziekeducatie-projecten

  • Instrumentaal groepsonderwijs. Bruikleen van muziekinstrumenten is mogelijk voor muziekonderwijsiniatieven voor instrumentaal groepsonderwijs – zoals bijvoorbeeld een Leerorkest – die bij voorkeur werken op of in nauwe samenwerking met scholen.
  • Aanvraag door organisatie (met uitreksel KvK). De aanvraag dient gedaan te worden door een organisatie (rechtsvorm). Indien een bruikleenovereenkomst wordt aangegaan, is een uittreksel van de KvK nodig van de aanvragende organisatie (of bij een school de statuten). De persoon die de bruikleenovereenkomst tekent, dient daartoe bevoegd te zijn.
  • Langdurige projecten. De aanvraag moet gericht zijn op een langdurig, sociaal-maatschappelijk muziekonderwijs-programma in primair of voortgezet onderwijs. Projecten die voortkomen uit de programma’s Kinderen Maken Muziek of Ieder Kind een Instrument hebben voorrang. Projecten met een kortlopend karakter (minder dan 6 maanden) kunnen indien voorradig voorzien worden van instrumenten, maar hebben geen prioriteit.
  • Financieel. De organisatie moet onvoldoende financiele draagkracht hebben om de instrumenten zelf te kunnen financieren. Er is in de regel sprake van een (laag) contributiebedrag voor beheer en onderhoud. Voor het afleveren van de muziekinstrumenten op locatie worden kosten in rekening gebracht; afhalen op het Instrumentendepot is gratis.
  • Wachtlijst en levertijd. In het algemeen dient men rekening te houden met een levertijd van tenminste  6-8 werkweken onder voorbehoud van aantallen en beschikbaarheid.
  • Kwaliteit bruikleen-instrumenten. De bruikleen-instrumenten hebben een grote varieteit en studiekwaliteit. Wij zamelen vooral (tweedehands) instrumenten in die worden opgeknapt. Wij zijn afhankelijk van giften en donaties. Slechts in uitzonderingsgevallen worden (studiekwaliteit) muziekinstrumenten ingekocht.
  • Onderhoud. Neem voor vragen over onderhoud en reparatie van de muziekinstrumenten contact op met het Instrumentendepot. In overleg kan het Rijdend Atelier op locatie komen.

Samen zichtbaar

Uitgangspunt voor de samenwerking is dat we graag samen zichtbaar zijn. Wij besteden aandacht aan de muziekonderwijsinitiatieven die instrumenten lenen, onder andere via onze website en social media. We vragen bij de bruikleen van instrumenten dan ook om naam en logo van het Instrumentendepot te vermelden in de communicatie. Lees meer over de afspraken rond communicatie: samen zichtbaar.

Bruikleenovereenkomst

Raadpleeg voor het insturen van uw aanvraag eerst de Bruikleenovereenkomst met o.a. meer informatie over kosten en de service-afspraken.

Aanvraagformulier

Gebruik voor de aanvraag van muziekinstrumenten voor uw muziekonderwijsinitiatief altijd dit formulier:

Aanvraagformulier bruikleeninstrumenten

We nemen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. Voor de gegevensverwerking is ons privacybeleid van toepassing.

 

Meer nieuws ontvangen? Schrijf u onderaan deze pagina direct in voor de nieuwsbrief.