Privacybeleid

Het Leerorkest behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Het respecteren en beschermen van uw privacy heeft te allen tijde onze aandacht. Uw persoonsgegevens en andere data worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Toepasselijkheid
In de communicatie en gegevensverwerking trekken Stichting Leerorkest Nederland, Stichting Instrumentendepot Leerorkest en Stichting Vrienden van het Leerorkest gezamenlijk op. De onderliggende samenwerking is vastgelegd en wordt uitgevoerd conform wettelijke afspraken.

Het privacybeleid geldt voor de bovengenoemde stichtingen; enkel voor de leesbaarheid spreken we hier van ‘het Leerorkest’. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze website:
www.leerorkest.nl

Gegevensverwerking
Wij houden een customer relations administratie bij, waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij het Leerorkest, bijvoorbeeld als ouder, donateur, Vriend, sponsor, samenwerkingspartner, vrijwilliger, door opgave van een leerling, deelname aan Leerorkest-activiteiten, bezoek aan een Leerorkest-concert, via een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag.

Het vastleggen van persoonsgegevens via de website gebeurt bij aanmelding voor onze nieuwsbrief, aanmelding voor een activiteit, opgeven van een leerling, het insturen van een verzoek of bij het doen van een donatie. De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, telefoon, e-mailadres. Financiële data en gegevens met betrekking tot een donatie of transactie, worden enkel verzameld ten behoeve van de financiële administratie en om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Persoonsgegevens of financiële data worden nimmer aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om relaties te informeren over ons werk, behaalde resultaten en incidenteel voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of deelnameverzoek. Via de website wordt altijd (vooraf) om uw instemming gevraagd voor verdere communicatie.

Bij het doen van een donatie via de website, ontvangt u direct per e-mail een welkomstbericht met bevestiging van de donatie. Indien u hebt aangevinkt hierop prijs te stellen dan houden wij u per e-mail op de hoogte van onze activiteiten via onze nieuwsbrief, ontvangt u uitnodigingen voor Leerorkest-concerten en incidenteel een verzoek om een bijdrage.

Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief (die ca. 6 keer per jaar verschijnt) informeert het Leerorkest haar relaties over recente ontwikkelingen, behaalde resultaten, samenwerking, sponsorships, activiteiten en concerten. Nieuwsbriefabonnees ontvangen ook uitnodigingen voor concerten en incidenteel een verzoek om een bijdrage. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via het formulier op de website, bij het doen van een donatie of het insturen van een verzoek. Het Leerorkest informeert donateurs en relaties ook via de website en sociale media over haar activiteiten.

Het Leerorkest maakt bij het verzenden van de nieuwsbrief gebruik van een informatiesysteem waarbij (anoniem) inzicht wordt verkregen over de wijze waarop de e-mails worden geopend (pc, tablet of mobiel) en welke links worden aangeklikt. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mate van interesse voor verschillende onderwerpen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief of e-mailings via de afmeldmogelijkheid onderaan het bericht of via onderstaande contact mogelijkheden.

Gegevens ter inzage en verwijderen
Op elk moment kunt u inzage vragen in uw gegevens in onze customer relations administratie of deze laten wijzigen of verwijderen. Bel hiervoor het Leerorkest op 020-6968371 (tijdens kantooruren), stuur een bericht aan info@leerorkest.nl of maak gebruik van onze contactpagina. U kunt ook een brief sturen aan: Stichting Leerorkest Nederland, Hofgeest 139, 1102 EG Amsterdam ter attentie van de Data Protection Officer. Wij zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij toegang mogen verlenen tot persoonlijke gegevens in onze administratie.

Cookie-melding, gebruik van Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies, voor de gebruikersvriendelijkheid van de website (opdat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde gegevens moet invoeren) en om het websitebezoek in het algemeen te monitoren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor het monitoren van het websitebezoek maken wij gebruik van Google Analytics. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bescherming gegevens
Het Leerorkest heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn of voor verwerkers die via wettelijke afspraken over de gegevens kunnen beschikken voor de noodzakelijke dataverwerking. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over ons privacybeleid?
Het Leerorkest behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen op de website of in de organisatie. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met het Leerorkest via 020-6968371 (tijdens kantooruren), info@leerorkest.nl of maak gebruik van onze contactpagina.