Naschools

Een plek om samen muziek te maken

Het Leerorkest wil kinderen naschools een plek bieden om samen muziek te maken. In het Wijktalentorkest kan ieder kind de positieve effecten van samenspel ervaren. In het Wijktalentorkest krijgen kinderen wekelijks muziekles in kleine groepen en repeteren samen als orkest. De kinderen werken toe naar mooie optredens. De lesmethode sluit aan op het Leerorkest onder schooltijd, maar kinderen van andere scholen kunnen ook meedoen. De locatie is op een school of in een buurthuis.

Samen met culturele partners in de hoofdstad organiseren we bijzondere concerten en plusprogramma’s met verdiepingstrajecten. Ook wordt er gezongen in het nieuwe Leerkoor en in het Wijkkoor voor ouders.

Wijktalentorkest welke wijken Amsterdam en inschrijving leerling

Muzikaal én sociaal

Het Wijktalentorkest heeft niet alleen een muzikaal maar ook een sociaalmaatschappelijk karakter. Samenspel staat voorop, en daarmee inclusie en verbinding. Na schooltijd is er extra ruimte voor talentontwikkeling, begeleiding en ouderbetrokkenheid. Via sociaalpedagogische programma’s is er extra aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind en zijn of haar omgeving. Vaste coördinatoren en vrijwilligers zorgen voor persoonlijk contact met de kinderen, ouders en scholen. Ook werken we samen met sociale en culturele instellingen in de buurt, zoals buurtcentra en verzorgingshuizen.

Voor iedereen

De opzet van het Wijktalentorkest is laagdrempelig en voor iedereen betaalbaar. Het Wijktalentorkest wordt mede mogelijk gemaakt door het Jongerencultuurfonds Amsterdam, VSBfonds, Ars Donandi + W J O de Vries fonds en de Gemeente Amsterdam. Het Instrumentendepot Leerorkest stelt de instrumenten beschikbaar. In 2018 werd het Wijktalentorkest genomineerd voor de Omarmprijs 2018, samen met andere initiatieven die kansen creëren voor Amsterdammers met een krappe portemonnee.