Leerorkest Nederland

Om steeds meer kinderen te bereiken werken we samen met organisaties in heel het koninkrijk, van Amsterdam-Noord tot op Aruba.

Vanuit Stichting Leerorkest Nederland kunnen we, uitgaand van de kracht van het delen, de faciliterende structuur bieden om elkaar te informeren, inspireren en faciliteren, om de zichtbaarheid te vergroten en om groot draagvlak te creëren. Alles in het licht van onze missie: muziekeducatie toegankelijk maken voor ieder kind.

Neem voor meer informatie contact op met de kwartiermaker van Leerorkest Nederland: Joris van der Grinten, jvandergrinten@leerorkest.nl of telefoon 020-6968371.

 

 

Hoe werkt Leerorkest Nederland?

 

Vanuit Stichting Leerorkest Nederland bouwen we aan professionalisering en ondersteuning op vier terreinen:

  1. Social Impact
  2. Organisatie en Funding
  3. Academie
  4. Instrumenten en Materialen

1. Social Impact

Elk Leerorkest heeft een brede impact op de leerlingen en hun directe omgeving, zoals ouders, broertjes en zusjes. Er gaat een andere wereld voor ze open. Ook werken we samen met sociale partners zoals buurtcentra, verzorgingstehuizen, voedselbanken en jeugdfondsen. Verder verkleinen we de afstand naar podia, orkesten, harmonieorkesten en fanfares. Leerorkest Nederland bundelt de ervaringen en de middelen om al deze partijen bij elkaar te brengen en bruggen te slaan.

2. Organisatie en Funding

Nieuwe initiatiefnemers hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Businessplannen, formats voor projectplannen, begrotingen en planningen liggen allemaal al klaar. Leerorkest Nederland staat in de startblokken om al deze plannen te bundelen en op een laagdrempelige manier aan te bieden. Daarnaast willen we door inzet van netwerk, zichtbaarheid en lobby ervoor zorgen dat de bestaande initiatieven verankerd worden en blijven voortbestaan. Samen zijn we sterker!

 

3. Academie

Elk Leerorkest staat of valt met de inzet van de muziekdocenten. Er is een schat aan kennis en ervaring opgedaan, waarmee nieuwe muziekdocenten, vaak afgestudeerden aan het Conservatorium, kunnen worden getraind. Een professionele academie, waarin al deze kennis en ervaring kan worden gebundeld en ontsloten, is daarom hard nodig. Zo waarborgt Leerorkest Nederland de kwaliteit en het concept van de beweging.

 

4. Instrumenten en Materialen

Leerorkest Nederland bundelt en verspreidt lesmaterialen en kennis die in de loop der jaren door de verschillende initiatieven zijn ontwikkeld. Denk hierbij aan de partituren en arrangementen waarmee de Leerorkesten zoveel furore maken. En Leerorkest Nederland zal het Instrumentendepot verder uitbreiden, zodat de muziekinstrumenten alle hoeken van Nederland kunnen bereiken.

 

Meer weten? Lees ook het magazine van Leerorkest Nederland