Overleg Centrum voor de Kunsten Noord-Holland HAARLEM (NH)

Hallo Muziek

Hallo Muziek verzorgt muziekeducatie en talentontwikkeling op verschillende Noord-Hollandse basisscholen. Van groep 1 tot en met 8 krijgt elk kind minimaal tweeëndertig weken per schooljaar muziekles in de klas. In de onderbouw is dit een keer per week en in de bovenbouw twee keer.

De leerlingen beginnen met ‘muzikaal ontdekken’ en leren daarna op minimaal acht instrumenten te spelen. De muziekvakdocenten die de lessen verzorgen zijn veelal orkestmusici.

Door de intensieve muziekeducatie wordt muziek maken voor deze kinderen een onlosmakelijk deel van hun leven.

Muziek maakt slim en gelukkig en het is in staat mensen te verbinden. Hallo Muziek wil dat ieder kind dit langdurig kan ervaren.

https://www.hallomuziek.nl