Instrumentendepot

Uitleen muziekinstrumenten voor muziekonderwijs aan kinderen in heel Nederland

Onze missie is om zoveel mogelijk muziekinstrumenten beschikbaar te hebben, zodat de aanschaf van dure instrumenten geen obstakel meer is . ‘Muziekeducatie is vaak hoogdrempelig en kostbaar. Wij vinden dat kunst voor iedereen is,’ zegt oprichter Marco de Souza. 

Uitleen aan organisaties

Stichting Instrumentendepot Leerorkest geeft instrumenten in bruikleen aan Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatie-projecten in heel Nederland. Al meer dan 80 organisaties uit bijna alle provincies maken hier gebruik van.

Uitleen aan organisaties

Uitleen aan individuele kinderen

Kinderen of jongeren kunnen individueel een instrument lenen als zij muziekles krijgen met steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of Jongerencultuurfonds Amsterdam. Deze fondsen helpen met lesgeld als er thuis te weinig geld is.

Uitleen aan individuele kinderen

Contact

Naar contact Instrumentendepot