ANBI

De stichtingen Leerorkest en Instrumentendepot Leerorkest zijn beide door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI.

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichtingen hebben geen winstoogmerk en er hoeft geen schenk- of erfbelasting te worden afgedragen. Een ANBI heeft een publicatieplicht, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier.

Hieronder vindt u de formulieren van beide stichtingen.

ANBI Stichting Leerorkest

ANBI formulier 2022 Stichting Leerorkest

Jaarverslag over 2021 Leerorkest

RSIN: 8149.16.168

Zie ook contact Leerorkest

ANBI Stichting Instrumentendepot Leerorkest

ANBI formulier 2022 Stichting Instrumentendepot Leerorkest

Jaarverslag over 2021 Instrumentendepot

RSIN: 8156.50.693

Zie ook contact Instrumentendepot

Meer informatie Vrienden?

Ga naar de Stichting Vrienden van het Leerorkest

Menu