Jenaplanschool POORTVLIET (ZL)

Samen muziek maken

De Jenaplanschool Poortvliet is al jaren bezig met het invoeren van een uniek muziekprogramma. Uniek omdat álle leerlingen de basis aanleren voor het bespelen van een muziekinstrument.

Leerlingen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 krijgen blokfluitles. Vanaf groep 5 spelen de kinderen één keer per week in een blazersgroep op een door hen zelfgekozen instrument. Ze leren dan in drie niveaus onder begeleiding van een dirigent met elkaar muziek maken.
De kinderen krijgen het instrument in bruikleen mee naar huis om ook daar te oefenen.

De school wil de kinderen zelf laten ervaren wat muziekspelen is voor henzelf en voor hen samen. Muziek verbindt! Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en  emotionele vaardigheden.

De kinderen geven aan het eind van het schooljaar een concert want  het is voor de school ook belangrijk om een culturele/muzikale bijdrage te leveren in  de dorpssamenleving .

https://www.smdbpoortvliet.nl