Stichting KleurInCultuur ALMERE (FL)

Leerorkest Almere

In het LeerOrkest krijgen kinderen in Almere onder en na schooltijd de kans om samen te musiceren in een eigen schoolorkest. LeerOrkest Almere is meestal een samenwerking tussen KLEURinCULTUUR en een basis- of middelbare school: groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.

De kinderen maken kennis met verschillende muziekinstrumenten. Ze kiezen er een uit en leren zowel dat instrument bespelen, als samenspelen en naar elkaar luisteren. De lessen worden afgesloten met een mini-concert voor medeleerlingen, ouders en belangstellenden uit de buurt.

Stichting KLEURinCULTUUR wil alle kinderen in Almere laten kennismaken met verschillende kunstvormen waaronder muziek. Kunst is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van een kind. Kunst prikkelt je fantasie en doet een beroep op je creativiteit.

https://kleurincultuur.com/leerorkest-almere/