Muziekschool KRIMPEN AAN DE LEK (ZH)

MuziekLokaal is een muziekinitiatief voor basisschoolkinderen in Krimpen aan de Lek. Het is opgezet en wordt uitgevoerd door de Muziekschool, Muziekvereniging Crescendo en de drie basisscholen uit Krimpen aan de Lek: de Floraschool, Prinses Ireneschool en de Wegwijzer.

MuzieKLokaal houdt in dat er op school veel aandacht is voor muziekonderwijs. De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen elke week drie kwartier muziekles onder schooltijd. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 maken gedurende acht weken kennis met blaasinstrumenten en slagwerk.

Als ze verder willen met muziek maken kunnen ze daarna een instrument kiezen en hierin wekelijks na schooltijd groepslessen volgen. Leerlingen van de verschillende scholen komen hiervoor samen op één locatie. Alle kinderen oefenen regelmatig samen in het schoolorkest. Ze werken toe naar een aantal optredens en een groot afsluitend slotconcert.

Bij MuzieKLokaal staan het samenspel en het plezier van de leerlingen voorop.

http://www.muziekschoolkrimpenaandelek.nl