Leerorkest Stichtse Vecht LOENEN AAN DE VECHT (UT)

Alle kinderen maken muziek

Het Leerorkest Stichtse Vecht is een innovatief muziekeducatieproject met als doel alle basisschoolkinderen de kans te geven een muziekinstrument te leren bespelen. Een keer per week krijgen ca. 900 kinderen uit Loenen aan de Vecht en omgeving een uur muziekles in kleine groepjes. De lessen worden onder schooltijd en in het eigen schoolgebouw gegeven door professionele musici, soms geholpen door vrijwilligers.

De kinderen oefenen op muziekinstrumenten uit een symfonieorkest of de fanfare/harmonie. De hele klas doet mee, te beginnen met groep 5 of 6. Al na een paar maanden gaan de kinderen ook met z’n allen spelen. Ze vormen dan een echt orkest. Aan het eind van het jaar geven ze een slotconcert voor hun families.

Het Leerorkest biedt vooral kansen aan kinderen die zonder dit initiatief de weg naar muziekonderwijs niet vinden. Het samenspelen in een orkest motiveert en stimuleert en draagt bij aan de ontwikkeling van basisschoolkinderen, vergroot hun sociale vaardigheden en kleurt daarmee hun toekomst.

https://www.leerorkeststichtsevecht.nl