Orthense Harmonie VUGHT (NB)

Op basisschool Het Palet in ’s-Hertogenbosch krijgen alle leerlingen muziekles. Daarnaast is er sinds schooljaar 2017-2018 ook een aparte blazersklas.

In samenwerking met de Orthense Harmonie uit Vught leren kinderen uit groep 6 een echt blaasinstrument bespelen. Twee ervaren beroepsmusici aangevuld met vrijwilligers van de harmonie begeleiden de blazersklas. De lessen zijn deels onder en deels na schooltijd.

Het doel van de blazersklas is dat kinderen plezier beleven aan het samen muziek maken. De Orthense Harmonie hoopt dat dit plezier ook leidt tot aanwas van haar twee jeugdorkesten.

https://www.orthenseharmonie.nl