Ouderkoor

Samen met andere ouders zingen? Net als je kind met muziek bezig zijn? Geef je op voor het koor!

Het koor treedt 2x per jaar op samen met het Wijktalentorkest.

Wanneer: maandagavond, om de week, 19.30 – 21.00 uur

Locatie: basisschool De Kraal, Paradijsplein 2, Indische Buurt

Kosten: Wij vragen een bijdrage voor deelname, na inschrijving hebben wij graag contact om dit met u te bespreken. Zijn er redenen waarom u deze bijdrage niet of slechts gedeeltelijk kunt betalen? We vinden samen een oplossing! Muziek is voor iedereen en dat willen we graag houden.