Fiscaal aantrekkelijk schenken

U kunt eenvoudig en fiscaal vriendelijk schenken of nalaten aan het Leerorkest, Instrumentendepot of Vriendenstichting.

Schenkingen aan het Leerorkest, een culturele ANBI, kunnen 125% fiscaal aftrekbaar zijn. De gift moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij informeren u hier graag over.

Periodieke schenking

Schenkingen aan het Leerorkest zijn 125% fiscaal aftrekbaar indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u schenkt een vast bedrag gedurende 5 jaar achtereen,
  • samen met u vullen wij de Overeenkomst Periodieke Gift* van de Belastingdienst in, en ondertekenen deze,
  • op uw aangifte Inkomstenbelasting geeft u aan dat de schenking een periodieke gift betreft.

* Voor schenkingen vanaf € 5.000 adviseren wij een notariële schenkingsakte te laten opmaken in plaats van de bovengenoemde overeenkomst van de Belastingdienst. Wij nemen de kosten voor onze rekening.

Rekenvoorbeeld periodieke schenking
U schenkt jaarlijks € 200 en vult samen met het Leerorkest de ‘Standaard overeenkomst periodieke schenking’ van de Belastingdienst in. U schenkt in 5 jaar tijd € 200 x 5 jaar = € 1.000. Dit bedrag is dan aftrekbaar tot 43% (in 2021), dus wanneer uw inkomen in de hoogste schijf valt, ontvangt u van de schenking (van € 200) € 86 terug over 2021. Uw netto kosten bedragen in het eerste jaar dus € 114 en het Leerorkest ontvangt € 200.

Eenmalige schenking

Onder bepaalde voorwaarden zijn ook eenmalige schenkingen fiscaal aftrekbaar:

  • uitsluitend het deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1 procent van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10 procent. Bedraagt uw verzamelinkomen derhalve € 50.000 per jaar, dan kan het bedrag dat u meer dan € 500 schenkt (tot maximaal € 5.000) worden afgetrokken.
  • de eerste € 60 is in het geval van een eenmalige schenking nooit aftrekbaar.

Culturele ANBI

Het schenken aan het Leerorkest is fiscaal vriendelijk doordat de Belastingdienst het Leerorkest een ANBI-status heeft verleend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tevens is het Leerorkest aangemerkt als culturele instelling. Een gift aan een zogenaamde Culturele ANBI, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting via de Geefwet.

Via de Geefwet stimuleert de overheid giften van particulieren en bedrijven aan cultuur, natuur en wetenschap. Voor deze giften geldt ook in 2021 een extra belastingaftrek, de zogeheten multiplier.

U mag uw gift aan het Leerorkest met een multiplier van 25% verhogen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt dus in totaal maximaal € 6.250 in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan het Leerorkest schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Rekenvoorbeeld multiplier
U schenkt: € 1.000. Uw aftrekpost (dankzij de multiplier): € 1.250.
Fiscale teruggave bij het toptarief van 49,5%: € 575; een gift van € 1.000 kost u dus € 425 (€ 480 zonder multiplier). De fiscale aftrek is in 2020 gemaximeerd tot 46%.

U schenkt: € 1.000, dan is ww aftrekpost (dankzij de multiplier) € 1.250. De fiscale aftrek is in 2021 gemaximeerd tot 43% (2022: 40%). Uw netto fiscale besparing bij het hoogste belastbaar inkomenstarief bedraagt € 537 (43% van € 1.250); een gift van € 1.000 kost u dus € 463 (€ 430 zonder multiplier). Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Bij het tarief van 37 procent, bijvoorbeeld, bedraagt het netto fiscale voordeel € 462.  De multiplier kan worden toegepast op zowel eenmalige als periodieke giften, rekening houdend met de eerder genoemde voorwaarden.

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd

Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag liefst 50 procent van de fiscale winst bedragen, met een plafond van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50 procent voor schenkingen tot € 5.000. Er kan dus maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Nalatenschap

Alles wat u nalaat aan het Leerorkest komt volledig ten goede aan muziek in het leven van kinderen. Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, maar dit geldt niet voor het Leerorkest, dankzij de ANBI status. U kunt het Leerorkest op twee manieren opnemen in uw testament:
(1) Door een legaat op te nemen in uw testament. U laat dan het Leerorkest een vast geldbedrag na of een bepaald goed.
(2) Door Leerorkest als (mede)erfgenaam te benoemen. Het Leerorkest ontvangt dan een door u bepaald percentage van uw nalatenschap. Dit wordt erfstelling genoemd.
U kunt uw testament opmaken of wijzigen bij een notaris.

Meer informatie over schenken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michelle Meijerink via mmeijerink@leerorkest.nl, telefoon 020-6968371 of mobiel 06-20804496. Of neem contact op met Stichting Vrienden van het Leerorkest.

Menu