Fiscaal aantrekkelijk schenken

U kunt eenvoudig en fiscaal vriendelijk schenken of nalaten aan het Leerorkest of Vrienden van het Leerorkest.

Schenkingen aan het Leerorkest, een culturele ANBI, kunnen tot 125% fiscaal aftrekbaar zijn. De gift moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij informeren u hier graag over.

Periodieke schenking

Schenkingen aan het Leerorkest en Vrienden van het Leerorkest zijn 125% fiscaal aftrekbaar indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u schenkt een vast bedrag gedurende 5 jaar achtereen,
  • samen met u vullen wij de Periodieke gift in Geld* van de Belastingdienst in, en ondertekenen deze,
  • op uw aangifte Inkomstenbelasting geeft u aan dat de schenking een periodieke gift betreft.

* Voor schenkingen vanaf € 5.000 per jaar adviseren wij een notariële schenkingsakte te laten opmaken in plaats van de bovengenoemde overeenkomst van de Belastingdienst. Wij nemen de kosten voor onze rekening.

Rekenvoorbeeld periodieke schenking
U schenkt jaarlijks € 200 en vult samen met het Leerorkest de ‘Standaard overeenkomst periodieke schenking’ van de Belastingdienst in. U schenkt in 5 jaar tijd € 200 x 5 jaar = € 1.000. U mag dit vermenigvuldigen met 125%. Uw jaarlijkse gift is aftrekbaar tot  36,93%  in 2023. Ongeacht uw belastbaar inkomen ontvangt u van de schenking (van € 200) € 92,30 terug over 2022. De berekening: 36,93% x 200 x 125%. Uw netto kosten bedragen in 2022 dus € 107,70 en het Leerorkest ontvangt € 200.

Eenmalige schenking

Onder bepaalde voorwaarden zijn ook eenmalige schenkingen fiscaal aftrekbaar:

  • Uitsluitend het deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1 procent van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10 procent. Bedraagt uw verzamelinkomen derhalve € 50.000 per jaar, dan kan het bedrag dat u meer dan € 500 schenkt (tot maximaal € 5.000) worden afgetrokken.
  • De eerste € 60 is in het geval van een eenmalige schenking nooit aftrekbaar.
  • Voor periodieke giften geldt geen drempel en geen maximaal aftrekbaar bedrag.

Culturele ANBI

Het schenken aan het Leerorkest is fiscaal vriendelijk doordat de Belastingdienst het Leerorkest, het Instrumentendepot Leerorkest en de stichting Vrienden van het Leerorkest een ANBI-status heeft verleend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Leerorkest en Stichting Vrienden van het Leerorkest zijn bovendien aangemerkt als culturele instelling. Een gift aan een zogenaamde Culturele ANBI, levert extra voordeel op in de inkomstenbelasting via de Geefwet.

Via de Geefwet stimuleert de overheid giften van particulieren en bedrijven aan cultuur. Voor deze giften geldt ook in 2022 een extra belastingaftrek, de zogeheten multiplier.

U mag uw gift aan het Leerorkest of de Vrienden van het Leerorkest met een multiplier van 25% verhogen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt dus in totaal maximaal € 6.250 in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan het Leerorkest schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds volledig aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Rekenvoorbeeld multiplier
U schenkt: € 1.000, dan is uw aftrekpost (dankzij de multiplier) € 1.250. De fiscale aftrek is in 2023 gemaximeerd tot 36,93%. Uw netto fiscale besparing bij het hoogste belastbaar inkomenstarief bedraagt in 2022 € 500 (40% van € 1.250). Een gift van € 1.000 kost u dus € 538,40 (€ 630,70 zonder multiplier).  De multiplier kan worden toegepast op zowel eenmalige als periodieke giften, rekening houdend met de eerder genoemde voorwaarden.

Wanneer u de AOW leeftijd heeft bereikt , gelden andere percentages. Voor een volledige berekening gaat u naar:  Rekenmodule | Leerorkest (anbigift.nl)

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd

Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag liefst 50 procent van de fiscale winst bedragen, met een plafond van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50 procent voor schenkingen tot € 5.000. Er kan dus maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Nalatenschap

Alles wat u nalaat aan het Leerorkest komt volledig ten goede aan muziek in het leven van kinderen. Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, maar dit geldt niet voor het Leerorkest, dankzij de ANBI status. U kunt het Leerorkest op twee manieren opnemen in uw testament:
(1) Door een legaat op te nemen in uw testament. U laat dan het Leerorkest een vast geldbedrag na of een bepaald goed.
(2) Door Leerorkest als mede-erfgenaam of erfgenaam te benoemen. Het Leerorkest ontvangt dan een door u bepaald percentage van uw nalatenschap. Dit wordt erfstelling genoemd.
Wij adviseren u om uw testament te laten opmaken of wijzigen door een notaris.

Meer informatie over schenken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oskar Zakrzewski via ozakrzewski@leerorkest.nl, telefoon 020-6968371 of mobiel 06-13 90 41 93. Of neem contact op via vrienden@leerorkest.nl.