Beleid Instrumentendepot

Doelen

  • Aanbieden van een landelijke uitleenservice die voor Leerorkesten op scholen en vergelijkbare sociale muziekonderwijsinitiatieven de drempel van aanschaf van dure muziekinstrumenten wegneemt.
  • Stimuleren dat alle kinderen die meedoen aan dit soort programma’s ook thuis kunnen oefenen op een instrument.
  • Een instrument beschikbaar voor kinderen of jongeren uit gezinnen waar geen geld is om een instrument te kopen.
  • Verminderen van de kosten van onderhoud en reparatie van die muziekinstrumenten.
  • Inzamelen, opknappen en hergebruiken van muziekinstrumenten die in onbruik zijn geraakt.
  • Aanbieden van opleidingsmogelijkheden en leerwerktrajecten aan jongeren die een vakopleiding volgen voor onderhoud en reparatie van instrumenten.

Naar Beleidsplan Instrumentendepot 2022

ANBI

Stichting Instrumentendepot Leerorkest is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Instrumentendepot Leerorkest heeft geen winstoogmerk.

Inzage in het ANBI formulier