Corona Update: Leerorkest les op locatie hervat

Nieuws

Vanaf 1 juni vinden er waar mogelijk weer Leerorkestlessen op locatie plaats. Daarbij volgen we nauwlettend de voorschriften van het RIVM en Cultuurconnectie. Waar nog geen les op locatie mogelijk is, blijven we digitale alternatieven bieden.

Op school, onder schooltijd

Het Leerorkest is er klaar voor om in overleg met de scholen de Leerorkestlessen onder schooltijd te hervatten. We bieden daarbij diverse mogelijkheden aan. In de afgelopen weken zijn er digitale lessuggesties met de scholen gedeeld. We kijken ernaar uit om weer op school les te kunnen geven, in groepjes of klassikaal.

Wijktalentorkest na school

De wekelijkse naschoolse les/repetitie wordt in overleg met de betrokken scholen begin juni weer opgestart op locatie. Voor blazers en voor zingen in koor gelden aparte voorschriften. De orkestcoordinator staat in contact met alle leerlingen. Zolang er nog geen les op locatie is, krijgen de leerlingen online les van hun muziekdocent.

Kantoor en atelier

Het Leerorkestkantoor op Muziekcentrum Zuidoost (Hofgeest 139) is beperkt opengesteld. Medewerkers blijven in de gelegenheid om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Vrijwilligers werken ook vanuit huis of de activiteiten zijn opgeschort. Op het Instrumentendepot op de Batjanstraat kunnen vrijwilligers weer in beperkte mate aan de slag. De muzieklessen op MZO starten weer vanaf 2 juni, waarbij nauwlettend de hygienevoorschriften worden gevolgd.

Lustrumjaar

Het Leerorkest bestaat 15 jaar, een mijlpaal! Het grote lustrumconcert van 500 kinderen met het Nederlands Philharmonisch Orkest in Het Concertgebouw is uitgesteld naar volgend jaar. Wel is er een mooie live uitzending op 17 juni als lustrumopening, waar veel musici en prominenten aan meedoen. We hopen dat u kijkt! Volg onze lustrumpagina voor meer nieuws.

Vragen kunt u mailen naar info@leerorkest.nl of uw contactpersoon.

We hopen elkaar binnenkort weer te kunnen begroeten!