Medewerkers

Raad van Toezicht

Alexander van Wassenaer, voorzitter
Moussa F’touh, financiën
Dirk-Jan Smit, juridische zaken
Anita van der Wielen, onderwijs

Er is één Raad van Toezicht voor Stichting Leerorkest, Stichting Instrumentendepot Leerorkest en Stichting Muziekcentrum Zuidoost. De profielschets van de Raad van Toezicht en de relevante (voormalige) nevenfuncties van de leden zijn op schriftelijk verzoek verkrijgbaar. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.

Medewerkers

Marco de Souza, directeur-bestuurder, directie@leerorkest.nl
Mariska Wijmans, directiesecretariaat, mwijmans@leerorkest.nl
Jurriën Wind, hoofd bedrijfsvoering, jwind@leerorkest.nl
Joris van der Grinten, Leerorkest Nederland, jvandergrinten@leerorkest.nl
Oskar Zakrzewski, fondsenwerving, ozakrzewski@leerorkest.nl
Bregje van der Wijst, manager pr & communicatie, bwijst@leerorkest.nl
Nai-Shen Lee, medewerker communicatie, nlee@muziekcentrumzuidoost.nl

Educatie
Jacco Minnaard, hoofd educatie, jminnaard@leerorkest.nl
Hanneke Tammes-van den Dorpel, coördinator Muziekeducatie op School, htammes@muziekcentrumzuidoost.nl
Michiel van Vliet, artistiek coördinator, mvanvliet@leerorkest.nl
Emile Meuffels, expertisecentrum, emeuffels@leerorkest.nl
Mirte Moes, senior locatiemanager, mmoes@leerorkest.nl
Jinke Coenen, locatiemanager, jcoenen@leerorkest.nl
Marieke Harmsen, locatiemanager, mharmsen@leerorkest.nl
Saskia LePoole: locatiemanager, slepoole@leerorkest.nl
Marlies van Driesum, locatiemanager, mvandriesum@muziekcentrumzuidoost.nl

Administratie en locatie Muziekcentrum Zuidoost
Ponijem Martodimedjo, office & receptie, pmarto@muziekcentrumzuidoost.nl
Christine van Oerle, boekhouding Leerorkest, cvanoerle@leerorkest.nl
Jacqueline Andriessen, administratie MZO, jandriessen@muziekcentrumzuidoost.nl
Abdel Errachid, conciërge, aerrachid@muziekcentrumzuidoost.nl
Delano Tjin, conciërge, dtjin@muziekcentrumzuidoost.nl

Instrumentendepot
Jeffry Rampen, logistiek & coördinatie, jrampen@leerorkest.nl
Michael van Amstel, specialist strijkinstrumenten, mvanamstel@leerorkest.nl
Ron Bosten, specialist houtblaasinstrumenten, rbosten@leerorkest.nl
Rodney Calis, specialist koperblaasinstrumenten, rcalis@leerorkest.nl