Samenwerking

Stichting Leerorkest werkt intensief samen met organisaties voor onderwijs, cultuur en jeugdbeleid.

Samen optrekken doen we onder meer met vele scholen in Amsterdam. Belangrijke partners zijn het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, Het Concertgebouw, Nieuw Vocaal Amsterdam (Leerkoor), Strijkkwartet Biënnale, Dutch Harpfestival, Nederlands Blazers Ensemble en Cello Biënnale. Ook werken we samen met IMC Weekendschool, de Kindermuziekweek en Meer Muziek in de Klas. Nauw contact is er met de brancheorganisatie Cultuurconnectie en het regionaal OCK (Overleg Cultuurparticipatie en Kunsteducatie) en met conservatoria. We zijn onderdeel van Stichting MOSA (Muziek Op School in Amsterdam) samen met Muziekcentrum Aslan, Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Noord; en van de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA) met ook Nationale Opera & Ballet, Oorkaan, Bimhuis en Muziekgebouw. Vaste partners zijn ook het Jongerencultuurfonds Amsterdam en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Natuurlijk is er veel contact met Mocca en de Gemeente Amsterdam.

Vanuit het Expertisecentrum van het Leerorkest en Orkestindeklas.nl is er contact met honderden organisaties voor muziekeducatie. Het Instrumentendepot Leerorkest leent muziekinstrumenten uit aan vele van hen. Op landelijk niveau is er ook steun en contact van de ministeries van OCW, Justitie en Veiligheid (voor positieve vrijetijdsbesteding) en Sociale Zaken.

De landelijke contacten komen samen in Leerorkest Nederland, dat officieel wordt gelanceerd in juni 2022.

Onmisbare steun komt van vele landelijke fondsen, bedrijfssponsoren, ideële stichtingen, verenigingen, ambassadeurs, particuliere donateurs en vele vrijwilligers.

Samen bereiken we ons doel: ieder kind doet mee en krijgt de kans zich volop te ontwikkelen.

Zie ook
Fondsen en sponsors
Vrijwilligers

Menu