Partners

Stichting Leerorkest Nederland werkt intensief samen met organisaties voor onderwijs, cultuur en het sociale veld.

Belangrijke partners van het Leerorkest zijn het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, Het Concertgebouw, Nieuw Vocaal Amsterdam, Strijkkwartet Biënnale, Dutch Harpfestival, Nederlands Blazers Ensemble, JOC Jazzorchestra of the Concertgebouw en Cello Biënnale.

We zijn onderdeel van Stichting MOSA (Muziek Op School in Amsterdam) samen met Muziekcentrum Aslan, Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Noord; en van de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA) met ook Nationale Opera & Ballet, Oorkaan, Bimhuis en het Muziekgebouw. Natuurlijk is er veel contact met Mocca en de Gemeente Amsterdam.

We werken samen met IMC Weekendschool, Méér Muziek in de Klas en de Kindermuziekweek. Nauw contact is er met de brancheorganisatie Cultuurconnectie, het regionaal OCK (Overleg Cultuurparticipatie en Kunsteducatie) en met conservatoria.

Vanuit het Expertisecentrum en Orkestindeklas.nl is er contact met honderden organisaties voor muziekeducatie. Het Instrumentendepot leent muziekinstrumenten uit aan vele van hen. De landelijke contacten komen samen in het platform van Leerorkest Nederland.

Op landelijk niveau is er contact met en steun van de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Justitie & Veiligheid. Vaste partner is natuurlijk ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Onmisbare steun komt van vele landelijke fondsen, bedrijfssponsoren, ideële stichtingen, verenigingen, ambassadeurs, particuliere donateurs en vele vrijwilligers.

Samen bereiken we ons doel: ieder kind doet mee en krijgt de kans zich in de volle breedte te ontwikkelen.