Waarom een Leerorkest

Het Leerorkest is een muzikaal én sociaal project. Een Leerorkest op school of in de wijk geeft kinderen de kans zich volop te ontwikkelen.

Waarom een Leerorkest

Het Leerorkest leert kinderen niet alleen samenspelen maar ook samenleven. Samen leren om het leven op een waardevolle manier invulling te geven. Dat is het fundamentele uitgangspunt van het Leerorkest. Na meer dan vijftien jaar ervaring en het nodige wetenschappelijke onderzoek is duidelijk dat het op dit vlak daadwerkelijk een verschil kan maken. Deze kennis vraagt erom landelijk gedeeld te worden. Al was het maar omdat het Leerorkest misschien wel hét antwoord heeft op de ingewikkelde vraag hoe het bijbrengen van de 21ste eeuwse vaardigheden vorm moet gaan krijgen, op school en in buitenschoolse activiteiten. Lees hier het artikel van Marilse Eerkens

Wat doen we

‘Het Leerorkest’ staat voor een innovatieve vorm van muziekonderwijs op en rond school. In 2005 startte het eerste Leerorkest in nauwe samenwerking met basisscholen in Amsterdam-Zuidoost. Het succes van de formule leidde tot samenwerking met een groot aantal scholen in Amsterdam in de lagere inkomenswijken van de stad.

Ook in andere plaatsen starten steeds meer Leerorkesten. We vervullen een voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten. Met tientallen muziekeducatieprojecten trekken we nauw samen op en wisselen kennis en ervaring uit. Het Instrumentendepot stelt instrumenten beschikbaar. Inmiddels hebben bijna honderd muziekeducatieprojecten in Nederland muziekinstrumenten in bruikleen. Het Expertisecentrum van het Leerorkest verzorgt lesmateriaal, filmpjes en bladmuziek en deelt deze via de site Orkest in de Klas. Ook andere muziekeducatieprojecten kunnen hier hun lesmateriaal delen.

Vanuit Stichting Leerorkest Nederland willen we, uitgaand van de kracht van het delen, de faciliterende structuur bieden om elkaar te informeren, inspireren en faciliteren, om de zichtbaarheid te vergroten en om groot draagvlak te creëren.

Samenwerking

Het Leerorkest draait om samenwerking. Voorop natuurlijk met scholen en wijkorganisaties. Maar ook met culturele partners (orkesten, podia) en sociale partners (jeugdfondsen en zorginstellingen). Er is steun (nodig) vanuit alle hoeken in de samenleving, van overheden, sponsors en vrijwilligers. Vele Ambassadeurs, waaronder musici en artiesten, dragen het Leerorkest een warm hart toe.

Stichting Leerorkest gaat sinds zomer 2022 verder onder de naam Stichting Leerorkest Nederland.