Over ons

Leerorkest Nederland staat voor een ambitieus muziekeducatieprogramma met een sociaal-maatschappelijk karakter.

Een Leerorkest op school of in de wijk is een geweldige leeromgeving voor kinderen. Daar heeft ieder kind recht op. Voor het bevorderen van kansengelijkheid en inclusie richt het Leerorkest zich op kinderen in een achterstandspositie. Daarom wordt nauw samengewerkt met scholen in lage inkomenswijken en andere sociale en culturele partners. Dit alles in het licht van de missie: muziekeducatie toegankelijk maken voor ieder kind.

Vanuit Amsterdam vervullen we een aanjaag- en voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatieprogramma’s in Nederland. Ook hier geldt onze sociale missie. De stichting organiseert van oudsher alle Leerorkesten in de hoofdstad. Het Leerorkest is actief in de stadsdelen Amsterdam-Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost. Op basisscholen wordt een doorgaande Leerorkest-leerlijn gevolgd, van groep 3 tot en met groep 8. Naschools is er het Wijktalentorkest, voor verdere verdieping en verbinding. Circa honderd professionele musici verzorgen de lessen, we bereiken duizenden kinderen en jongeren. Leerorkest-oprichter Marco de Souza startte in samenwerking met basisscholen het eerste Leerorkest in de Bijlmer. We zijn gehuisvest bij Muziekcentrum Zuidoost. Beide stichtingen werken nauw met elkaar samen en hebben één Management Team.

Het aantal kinderen in Nederland in kansarme posities dat een instrument bespeelt is schrikbarend laag. We helpen Leerorkesten in Nederland en Caribisch Nederland met expertise, lesmaterialen, muziekinstrumenten en lokale lobby. De filosofie van het ‘delen’ zit bij alle Leerorkest-activiteiten in het DNA. Het Instrumentendepot voorziet niet alleen de Leerorkesten in Amsterdam van muziekinstrumenten, maar ook vele andere Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatie-initiatieven in Nederland.