Organisatie

Het Leerorkest is een muzikaal én sociaal project. Een Leerorkest op school of in de wijk is een geweldige leeromgeving voor kinderen.

Stichting Leerorkest organiseert tientallen Leerorkesten in Amsterdam. Ongeveer 10% van de basisscholen in de hoofdstad doet mee en er zijn vervolgtrajecten in het voortgezet onderwijs. Er wordt intensief samengewerkt met scholen in lage inkomenswijken. Op school krijgt ieder kind de kans een instrument te leren bespelen en mee te doen. Na schooltijd is er ruimte voor verdieping in het naschoolse orkest: het Wijktalentorkest. Stichting Leerorkest bereikt in de hoofdstad ongeveer vijfduizend kinderen.

In 2005 startte Marco de Souza, als directeur van Muziekcentrum Zuidoost, in samenwerking met basisscholen het eerste Leerorkest. Het bleek het begin van een kleine revolutie in de wereld van het muziekonderwijs. Nu geven circa 100 muziekdocenten les voor het Leerorkest, zij krijgen daarvoor training op sociaalpedagogisch vlak. Verder is er structurele samenwerking met culturele en sociale partnerorganisaties in de stad.

Landelijk instrumentendepot

Sinds 2014 voorziet ons Instrumentendepot ook andere Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatie-initiatieven in Nederland van muziekinstrumenten. Het Instrumentendepot is ondergebracht in een zusterstichting, namelijk Stichting Instrumentendepot Leerorkest.

Voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten

Vanuit Amsterdam vervullen we een aanjaag- en voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatieprogramma’s in Nederland. Ook hier geldt onze sociale missie. Het aantal kinderen in Nederland in kansarme posities dat een instrument bespeelt is schrikbarend laag. We delen kennis, ervaringen en materialen, onder meer via het Expertisecentrum en de site Orkest in de Klas. De filosofie van het ‘delen’ zit bij alle Leerorkest-activiteiten in het DNA. Vanaf juni 2022 bundelen we de krachten via Leerorkest Nederland.

Voor meer informatie over medewerkers, jaarverslagen of vacatures, maak een keuze in het menu Organisatie

Menu