Organisatie

Het Leerorkest staat voor een ambitieus muziekeducatieprogramma met een sociaal-maatschappelijk karakter.

Het Leerorkest in Amsterdam

In 2005 startte Marco de Souza, als directeur van Muziekcentrum Zuidoost, in samenwerking met basisscholen het eerste Leerorkest. Het bleek het begin van een kleine revolutie in de wereld van het muziekonderwijs. Nu geven circa 100 muziekdocenten les voor het Leerorkest, zij krijgen daarvoor training op sociaalpedagogisch vlak. Ongeveer 10% van de basisscholen in de hoofdstad doet mee en er zijn vervolgtrajecten in het voortgezet onderwijs. Er wordt intensief samengewerkt met scholen in lage inkomenswijken. Op school krijgt ieder kind de kans een instrument te leren bespelen en mee te doen. Na schooltijd is er ruimte voor verdieping in het naschoolse orkest: het Wijktalentorkest.  Er is structurele samenwerking met culturele en sociale partnerorganisaties in de stad.

In Amsterdam bereiken we met onze programma’s op en rond scholen duizenden kinderen en jongeren. Onze bakermat is Amsterdam-Zuidoost en we zijn gehuisvest bij Muziekcentrum Zuidoost. Beide stichtingen werken nauw met elkaar samen en hebben één Management Team.

Landelijk instrumentendepot

Het Instrumentendepot voorziet niet alleen de Leerorkesten in Amsterdam van muziekinstrumenten, maar ook vele andere Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatie-initiatieven in Nederland. Het Instrumentendepot is ondergebracht in een zusterstichting, namelijk Stichting Instrumentendepot Leerorkest.

Voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten

Vanuit Amsterdam vervullen we een aanjaag- en voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatieprogramma’s in Nederland. Ook hier geldt onze sociale missie. Het aantal kinderen in Nederland in kansarme posities dat een instrument bespeelt is schrikbarend laag. We delen kennis, ervaringen en materialen, onder meer via het Expertisecentrum en de site Orkest in de Klas. De filosofie van het ‘delen’ zit bij alle Leerorkest-activiteiten in het DNA.

Vanaf juni 2022 bundelen we de krachten vanuit Stichting Leerorkest Nederland.