KunstOrkest in De Bilt

NieuwsVerhalen

Het KunstOrkest is een samenwerkingsinitiatief van de Biltse Muziekschool. Op 17 juni 2016 gaven 350 kinderen hun eindconcert in het Witte Centrum in De Bilt. Een deel van de kinderen speelt op instrumenten van het Instrumentendepot Leerorkest.

Ongeveer 1000 mensen luisterden naar de belevenissen van Mees, Zharida, Joep, Guusje, Dillan, Samuel en Lola en hoorden wat zij dat jaar hadden meegemaakt tijdens het project. Het verhaal werd ondersteund met bijpassende liedjes en soundscapes, gezongen en gespeeld door de kinderen van het KunstOrkest en KunstKoor.

Het KunstOrkest is een tweejarig muziekproject waarin leerlingen van groep 3, 4 en 5 en kinderen van Reinaerde op woensdag intensief muziekonderwijs krijgen. Vorig jaar startte de Biltse Muziekschool deze intensieve samenwerking met drie basisscholen, twee harmonieorkesten en Stichting Reinaerde. Tijdens de concerten worden de leerlingen ondersteund door muzikanten van de Biltse Harmonie en de Brandweerharmonie.

Het KunstOrkest wordt ondersteund door het Oranje Fonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het kfHein,fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Instrumentendepot Leerorkest.