Landelijke navolging Leerorkest Bijlmer

NieuwsPersbericht

Persbericht – Acht jaar geleden werd in de Bijlmer in Amsterdam de kiem gelegd voor het allereerste ‘leerorkest’ voor basisschoolkinderen.

Het bleek het begin van een kleine revolutie in de wereld van het muziekonderwijs. Nieuwe leerorkesten steken de kop op in Nederland en België, van Groningen tot Antwerpen.

Het initiatief van de lokale muziekschool directeur
oogstte in korte tijd lof van de burgemeester van Amsterdam, de ond
erwijsminister en, niet in de minste plaats, de koninklijke familie. Het succesvolle leerorkest -concept dat instrumentaal muziekonderwijs aanbiedt aan alle kinderen vanaf groep 5 op de basisschool (onder schooltijd)- verspreidt zich inmiddels door het land, en gaat zelfs de
grens over.

Het aantal kinderen dat naar de muziekschool in de Bijlmer kwam, was tien jaar geleden bedroevend laag. Het bracht de nieuwe directeur, Marco de Souza, tot een heel nieuw model van muziekonderwij waarbij veel meer kinderen al op jonge leeftijd muziek
zouden gaan maken. Het begon in 2005 met een pilotproject in de Bijlmer, waarna in 2007 drie basisscholen in Amsterdam Zuidoost startten met een leerorkest. Voortaan kregen alle kinderen vanaf groep 5 muziekles, onder schooltijd, in groepjes, op een orkest instrument van hun keuze (zoals viool, contrabas,
harp, klarinet). Een aantal keer per jaar spelen zij samen met de klassen van de andere scholen en vormen zij één groot leerorkest.
Anno 2013 doen er in Amsterdam 18 scholen mee, in alle hoeken van
de stad. Er zijn meer dan twintig leerorkesten actief, ruim tweeduizend kinderen nemen eraan deel.
De kinderen van de Amsterdamse leerorkesten worden regelmatig
begeleid door beroemde musici en dirigenten
Het Nederlands Philharmonisch Orkest is vanaf het eerste uur bij de leerorkesten betrokken.

Muziek maakt slim en sociaal
‘Muziek maakt kinderen slimmer en socialer’, is het uitgangspunt van De Souza. Als jonge conservatoriumstudent gaf hij in zijn geboorteland Brazilië muziekles aan kinderen in de sloppenwijken van São Paolo. Ook hier in Nederland ervaart hij steeds opnieuw weer de enorme positieve invloed van muziek maken in het leven van jongeren.‘Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. In dit land zou elk kind de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen en het plezier te ontdekken van samenspel’, meent
hij. Dat burgemeesters en beleidsmakers het daarmee eens zijn, is niet verwonderlijk. Muziek maken is een heel plezierig en nuttig tijdverdrijf. Het nut ervan is wetenschappelijk bewezen. Het werkt door op allerlei niveaus. Individueel, maar ook collectief, voor het creëren van sociale samenhang. Ook de hoeders van het culturele en muzikale erfgoed van Nederland zijn gelukkig met het initiatief.

Meer leerorkesten in het land
Vanuit de stichting Leerorkest, gehuisvest in de muziekschool in de Bijlmer, is samenwerking gezocht met soortgelijke initiatieven. Samen met IKEI (Ieder kind een instrument) uit Rotterdam en MIK (Muziek in de Klas) uit Gelderland deelt het Leerorkest al de expertise en materialen via de website www.orkestindeklas.nl. Deze maand op 14 november organiseert het Leerorkest een symposium voor alle bestaande en nieuwe initiatieven in het land. Er zijn al nieuwe leerorkesten opgericht in Friesland en Groningen, in Den Bosch, Den Haag, Haarlemmermeer, Utrecht, Almere, Raalte en nieuwe staan in de start blokken, zoals in Enschede. Naar het symposium komen ook belangstellenden uit diverse plaatsen in België , waaronder Antwerpen.

Het Leerorkest symposium vindt plaats op donderdag 14 november 2013 in Felix Meritus, Amsterdam. Kosten deelname € 15. Inschrijving op www.orkestindeklas.nl.

Download hier het persbericht