Nieuwe regeling Impuls muziekonderwijs

Nieuws

Meer én beter muziekonderwijs: welke school wil dat nou niet? Met de nieuwe subsidieregeling Impuls muziekonderwijs kunnen scholen die samenwerken met een culturele instelling hun muziekonderwijs versterken.

De nieuwe subsidieregeling Impuls muziekonderwijs is 2 november 2015 van start gegaan. Deze regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is bedoeld voor alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs worden door het fonds  nadrukkelijk uitgenodigd om subsidie aan te vragen.

Structureel muziekonderwijs

Scholen kunnen tot 1 april 2016 een aanvraag indienen als ze structurele muzieklessen willen verzorgen, hun leerkrachten gaan trainen in het geven van het vak muziek en een verbinding maken tussen binnenschools en buitenschools aanbod. De hoogte van de subsidie, die is bedoeld voor drie schooljaren, is afhankelijk van het aantal leerlingen en kan oplopen tot 20.000 euro. Van scholen die gebruik willen maken van de regeling wordt een eigen financiële bijdrage verwacht.

Samenwerken

Een onderdeel van de subsidieaanvraag is het samenwerken met een culturele instelling met muziekexpertise, zoals bijvoorbeeld het Leerorkest. Marco de Souza, directeur van het Leerorkest, is verheugd over de nieuwe regeling: ‘In een tijd waarin muziekonderwijs bijna is verdwenen op de scholen in Nederland is een impuls als deze heel belangrijk. Ik hoop dat scholen door de regeling een positieve ervaring opdoen met muziekonderwijs, want dat smaakt altijd naar meer!’

Het Leerorkest steunt de regeling Impuls muziekonderwijs met het Landelijk Instrumentendepot Leerorkest waar scholen terecht kunnen voor het lenen van muziekinstrumenten.

Filmpjes Impuls muziekonderwijs: