Oprichter Leerorkest ontvangt koninklijke onderscheiding

Nieuws

Vandaag, vrijdag 28 mei, is Marco de Souza benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer De Souza ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet om muziekles en instrumenten toegankelijk te maken voor leerlingen in achterstandswijken. De Souza ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Femke Halsema.

Bron: persbericht van de Gemeente Amsterdam

Na zijn studie aan het conservatorium en zijn werkzame jaren als muzikant werd Marco de Souza in 2001 directeur van het Muziekcentrum in Amsterdam Zuidoost. Daar startte hij talrijke initiatieven om muziek in de klas aantrekkelijker te maken. Muziekles moest in zijn ogen weer een vast onderdeel van het basisonderwijs worden. Belangrijk was dat kinderen over een ‘eigen’ instrument konden beschikken, zodat ze konden oefenen.

Daarom richtte hij in 2005 Stichting Leerorkest en Stichting Instrumentendepot op. Met het Leerorkest krijgen ruim vierduizend leerlingen, uit met name achterstandswijken in Amsterdam, muziekles onder leiding van een docent die daar speciaal voor is getraind. De leerlingen leren niet alleen om een muziekinstrument te bespelen, maar ook om samen te spelen. Dit is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. De leerlingen mogen de instrumenten, afkomstig uit het Instrumentendepot waar vrijwilligers de instrumenten verzamelen en onderhouden, ook mee naar huis nemen.

Het Leerorkest is een uniek initiatief. Ook andere gemeenten maken inmiddels gebruik van de instrumenten uit het Instrumentendepot en het lesmateriaal van het Leerorkest. Inmiddels kunnen ook kinderen op Curaçao, Aruba en Bonaire hun talenten ontplooien bij een Leerorkest.

Vanwege zijn brede maatschappelijke inzet, waardoor muziekeducatie voor minderbedeelden in het hele Koninkrijk der Nederlanden toegankelijk is gemaakt, is de heer De Souza benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.