Optreden Klein Leerorkest voor Sirius

AgendaNieuws

Kinderen geven concert voor schooldirecteuren Amsterdam Zuidoost

Op woensdag 5 oktober speelde het Klein Leerorkest voor Sirius, de stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost tijdens de stakeholdersdag. Het Klein Leerorkest is een geliefde en succesvolle bredeschoolactiviteit in Zuidoost.

In het Klein Leerorkest, ook wel ‘wijktalentorkest’ genoemd, spelen kinderen van drie basisscholen samen: Wereldwijs, Samenspel en Bijlmerdrie. Elke dinsdagmiddag na school krijgen ze les op hun muziekinstrument en repeteren als orkest onder leiding van dirigent Michael Hesselink.

Het optreden gister was op basisschool Wereldwijs. Dankzij het grote draagvlak onder de schooldirecteuren hebben de Leerorkesten in Zuidoost zich zo sterk kunnen ontwikkelen. Wereldwijs-directeur Paula Hoonhout stond 10 jaar geleden aan de wieg van het Leerorkest, de allereerste pilot vond op haar school plaats.

KLO-plus

Na de herfstvakantie start een extra traject voor KLO-kinderen op verzoek van de scholen. Een lang gekoesterde wens om leerlingen van het KLO in schooltijd tijdens de reguliere Leerorkest-lessen extra uitdaging te geven gaat in vervulling. Deze leerlingen zijn namelijk verder gevorderd dan de niet KLO-leerlingen en zitten samen in een groep. Deze KLO-leerlingen krijgen om de week een extra theorieles ter ondersteuning van hun ontwikkeling. We noemen het solfègelessen omdat we extra aandacht gaan besteden aan zingen en lezen van het notenschrift.

Lees meer over Klein Leerorkest

Foto Derek Lee