Stichting Gansoord

Het doel van Stichting Gansoord is het bevorderen van de instandhouding van Nederlands cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. Door financiële ondersteuning te geven aan projecten ter behoud en restauratie van cultuurhistorisch erfgoed en projecten die specifiek ten doel hebben de aandacht voor en kennis over dit onderwerp bij kinderen en jongeren te bevorderen vanuit de filosofie dat de jongeren van nu de toekomstige hoeders van ons erfgoed zijn; door vakmanschap te stimuleren en te ondersteunen.

Bestemming: Stichting Gansoord​ steunt het Instrumentendepot Leerorkest.