Stichting Ibafu

Stichting Ibafu heeft ten doel het doen van uitkeringen aan goede doelen in Nederland en daarbuiten, onder meer in de volgende categorieën: door de stichting geselecteerd medisch onderzoek; kleinschalige kunst- en cultuurprojecten; kleinschalige ontwikkelingshulp voor scholing en opleiding.