Vrijwilligers Centrale Amsterdam

De  Vrijwilligers Centrale Amsterda  versterkt de vrijwillige inzet zodat iedereen zich optimaal kan inzetten voor de Amsterdamse samenleving.

Dat doet men door toekomstige vrijwilligers de weg te wijzen en te verbinden aan maatschappelijke organisaties, deze organisaties te faciliteren met kennis en tools en de meerwaarde van vrijwilligerswerk in de stad zichtbaar te maken.