Start Leerorkest Drechtsteden op school in Dordrecht

Nieuws

Op maandag 20 maart stonden zes enthousiaste musici voor groep 5 en 6 van EBS Eden in Dordrecht. Wordt het trombone, dwarsfluit, viool, cello, contrabas of slagwerk? Voor de kinderen start hun Leerorkest met de instrumentkeuze, maar wat ging er allemaal aan vooraf?

Bij de start van een Leerorkest zijn veel partijen betrokken. Het idee is prachtig, de know how is er, maar alles moet wel op zijn plek vallen. Hoe is dat in Dordrecht gegaan?

Eén van de initiatiefneemsters van Leerorkest Drechtsteden, Lucienne van der Lans, is vioolbouwer in Dordrecht. In 2015 kreeg zij landelijke bekendheid door de overhandiging van de Amalia-viool aan Koningin Maxima bij de viering van Koningsdag in Dordrecht. Vanwege de schenking van de Amalia-viool aan het Instrumentendepot van het Leerorkest kwam Lucienne van der Lans in contact met Marco de Souza. Al snel groeide het enthousiasme om dit initiatief mee te nemen naar haar woonplaats Dordrecht.

Stichting Leerorkest Drechtsteden

In verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Dordrecht volgde een ontmoeting met Marco Brand, eveneens Dordtenaar, gepassioneerd van muziek en met dezelfde missie om ‘ieder kind de kans te bieden een muziekinstrument te leren bespelen’.  Er ontstaat een mooie samenwerking en de gezamenlijke missie komt in een stroomversnelling. Marco Brand en Lucienne van der Lans vormen samen met Lex van der Hoek (financien) sinds 29 maart 2017officeel Stichting Leerorkest Drechtsteden.

Pilot op EBS Eden

Vanuit een eerder muziekproject op EBS Eden is er contact met een zeer enthousiaste onderwijzeres Noldiana den Hartog. En dan moet alles op zijn plaats vallen… de schooluren, de logistiek, de muziekdocenten en de financiering. Na veel overleg is het gelukt en is EBS Eden het pilot project voor Leerorkest Drechtsteden geworden. Tot aan de zomervakantie krijgen de kinderen van groep 5 en 6 twaalf instrumentale lessen waarvan drie orkestlessen. Per groep zijn er 24 kinderen, 6 muziekdocenten gaan aan de slag met groepjes van 4 kinderen.

Via de site Orkestindeklas.nl zijn muziek en lesmethode gedownload. In overleg met de docenten is  gekozen voor het liedje ‘Elena’ en ‘Make New Friends’. Beide groepen studeren dezelfde liedjes in. Om de kinderen meer dan 1 uur per week bewust te maken van muziek zijn ze uitgedaagd om zelf een Nederlandse tekst te schrijven bij het liedje ‘Elena’.

 

Instrumenten via het Instrumentendepot Leerorkest

Bij het Instrumentendepot van het Leerorkest in Amsterdam zijn de  instrumenten opgehaald. Prachtig om daar rond te kijken en te zien hoe men werkt in de verschillende ateliers. Dit is een volgende missie: het opzetten van een depot in Dordrecht om de Drechtsteden en de zuidelijke delen van Nederland te voorzien van instrumenten.

Eindpresentatie voor de zomer

Leerorkest Drechtsteden werkt samen met de school en de muziekdocenten naar een feestelijke eindpresentatie toe. Op deze dag kunnen mensen uit het onderwijs en andere belanghebbenden kennismaken met Leerorkest Drechtsteden en wordt getoond hoe belangrijk muziek maken is voor het ontwikkelingsproces van een kind. We willen op alle basisscholen van de Drechtsteden het Leerorkest introduceren en in gang zetten. De presentatie vindt plaats in het Energiehuis waar onder andere de muziekschool en Servicebureau Onderwijs en Cultuur in gevestigd is. SOC is dé samenwerkingspartner op het gebied van cultuureducatie. Leerorkest Drechtsteden en EBS Eden ontvangt advies, diensten en praktische ondersteuning  van het bureau.

De betrokken muziekdocenten zijn Hans Visser, contrabas, Gabriel Barbalau, cello, Alisa van Dijk, viool, Fabian Vos, trombone, Famke van Dalen, dwarsfluit, Jens Kirpestein, slagwerk en Jannum Kruidhof, dirigent.

Vraag of een reactie? Neem contact op via info@leerorkest.nl of met  Stichting Leerorkest Drechtssteden, Lucienne van der Lans, info@lucienne-vioolbouw.nl