Symposium Music to Educate Children

AgendaNieuws

Lessen uit Guri-project Brazilië en sportwereld voor brede aanpak muziekeducatie

Op vrijdag 27 mei 2016 organiseert Stichting Leerorkest samen met het Projeto Guri uit Brazilië en vertegenwoordigers uit de sportwereld het symposium ‘Music to Educate Children’ in Amsterdam.

Het Leerorkest stelt zich al jaren ten doel om kinderen door middel van gemeenschappelijke muziekbeoefening te helpen groeien tot gelukkige en complete mensen. In het succesvolle Guri-project en de geslaagde aanpak van sportactiviteiten zien wij kansen om het Leerorkest-programma en daarmee instrumentale muziekeducatie op school een stap verder te brengen.

Bekijk Programma Symposium hier

Over het programma

In het Guri-project is de brede ontwikkeling van het kind, persoonlijkheidsvorming en aanleren van tal van vaardigheden, onlosmakelijk verbonden aan de muzikale ontwikkeling. Een goede sociale leeromgeving is het vertrekpunt voor het Guri-project. Ook in de amateur sportbeoefening ligt op dit vlak de lat hoog. In beide gevallen worden kinderen uitgedaagd en serieus genomen, en zijn focus, ambitie en output hoog.

Samen met u willen we ontdekken wat de meerwaarde nu eigenlijk is van de brede pedagogische aanpak van het Guri-project en de aanpak die we kennen uit de sportbeoefening. Hoe vertalen we die meerwaarde naar muziekeducatie in Nederland? Welke voorwaarden zijn nodig om effectief te leren in groepsverband? Hoe creëren we een sterke leeromgeving waarin het kind centraal staat, betrokken is en graag wil leren?

Benjamin, 10 jaar, fagot: ‘Zonder muziek had ik een ander karakter’ (uit Vijf kinderportretten Jeugdcultuurfonds)

Projeto Guri

Op aanmoediging van Minister Jet Bussemaker is het Leerorkest een vierjarig uitwisselingsprogramma aangegaan met Projeto Guri in Brazilië, voor wederzijdse inspiratie vanuit elkaars werkwijzen en methodieken, en om zo bij te dragen aan de kwaliteit van muziekonderwijs in Nederland en Brazilië. Guri Santa Marcelina in São Paulo is een muziekeducatieprogramma gericht op sociaal-culturele integratie van kinderen uit de favela’s. Het onderwijsproces is gebaseerd op dialoog, ontwikkeling van eigen autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid, waarin iedereen actief wordt betrokken. ‘Music to Educate People’ is het credo van Guri, zie ook op Youtube Música para formar pessoas.

Gastsprekers

Gastsprekers op het symposium zijn onder meer Giuliana Frozoni, artistiek-pedagogisch directeur van Projeto Guri in São Paulo, en Johan Wakkie, voorzitter Stuurgroep ‘Cultuur en Sport’, waarvan Minister Jet Bussemaker van OCW een warm pleitbezorgster is. Deze stuurgroep werkt met partijen die samenwerking tussen cultuur en sport helpen stimuleren en versterken. Samen met neuropsycholoog professor Erik Scherder pleit Johan Wakkie voor het zoveel mogelijk verbinden van de items bewegen en muziek maken. Hij ziet in beide activiteiten vergelijkbare gunstige effecten op de ontwikkeling van kinderen. Johan Wakkie heeft veel gedaan om sport te populariseren.

Aanmelding

Het symposium vindt plaats op vrijdag 27 mei 2016, van 9.30 tot 17.00 uur. Presentaties worden grotendeels gegeven in het Engels. Locatie: VondelCS, Vondelpark 3, Amsterdam.

Bekijk Programma Symposium hier

Het symposium heeft een praktische insteek en zal dicht bij het onderwijsveld staan. Het is bedoeld voor muziekdocenten, musici, iedereen die direct in contact staat met kinderen of uit het onderwijsveld afkomstig is, maar ook teacher trainers, projectleiders en andere geïnteresseerden.

Kosten
De deelnamekosten zijn 25 euro. Dit is inclusief lunch, het nieuwe handboek voor Leerorkest-scholen en ondersteunende materialen.
Bij aanmelding ontvangt u een week voor het symposium een mailbericht om de kosten over te maken.
Vragen over dit symposium? Stuur dan een mailtje naar info@leerorkest.nl.

Het symposium ‘Music to Educate Children’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.