Toekenning Fonds Cultuurparticipatie Instrumentendepot

Nieuws

Naar aanleiding van het nieuwe bedrijfsplan van het Instrumentendepot Leerorkest om een sterke groei te realiseren, heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een eenmalige subsidie toegekend van € 50.000.

Er zijn veel meer kinderen in Nederland die we willen laten deelnemen in een Leerorkest en van een eigen instrument willen voorzien. Wij zoeken daarvoor steun van fondsen, stichtingen, bedrijfsleven en particuliere donateurs.

Wij zijn heel blij met de belangrijke steun in de rug hiervoor van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij motiveren de subsidietoekenning vanuit de overweging dat het Instrumentendepot een belangrijke rol kan spelen in het beschikbaar stellen van instrumenten voor instrumentaal onderwijs op basisscholen in heel Nederland.

In de onlangs afgegeven beschikking verwoordt het Fonds voor Cultuurparticipatie dit als volgt:

“Binnen de meerjarige Deelregeling Impuls Muziekonderwijs wordt op basisscholen in heel Nederland gewerkt aan duurzame verankering van het muziekonderwijs. Een aanzienlijk deel van de initiatieven die op grond van deze regeling een aanvraag heeft ingediend maakt gebruik van instrumentaal onderwijs. Een belangrijke uitdaging hierbij is (de financiering van) de daarvoor benodigde instrumenten.”

“De door u ingediende aanvraag maakt duidelijk inzichtelijk hoe het Instrumentendepot Leerorkest in de komende jaren sterke groei wil realiseren en daarbij de uitleen aan andere initiatieven dan het Leerorkest in Amsterdam sterk wil vergroten. Daarbij geeft het ingediende bedrijfsplan het Fonds vertrouwen in de inhoudelijke, organisatorische en financiële haalbaarheid van het project. Gezien de geschetste uitdaging, de beoogde verbreding van het bereik en het feit dat het instrumentendepot uniek is in zijn soort verleent de Fonds u de aangevraagde subsidie”.

Een mooiere reactie van dit overheidsfonds hadden we niet kunnen verwachten.

Om deze groei te realiseren is nog veel steun nodig. Wilt u als organisatie hieraan bijdragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Jorien Basart, fondsenwerving, jbasart@leerorkest.nl.

Download Bedrijfsplan Instrumentendepot Leerorkest 2017-2020