Verhaal van de donatie van een dierbare cello

Eerder dit jaar ontving het Instrumentendepot Leerorkest een dierbare schenking van bijna € 10.000. Het betrof hier de verkoopopbrengst van de cello van een begenadigd celliste, na haar overlijden.

De celliste speelde jarenlang in een orkest. Toen zij te oud werd om te spelen, verzocht zij haar dirigent om een passende bestemming voor haar cello te zoeken, bijvoorbeeld het instrument onder te brengen bij een begaafd onbemiddeld kind. De celliste was een heel bescheiden dame, wiens doel het was om haar cello te schenken aan iemand die er net zoveel plezier aan zou beleven als zij zelf.

De opdracht aan de dirigent bleek moeilijker dan gedacht. ‘De begaafde onbemiddelde leerlingen zijn er in het gewone muziekschoolonderwijs nauwelijks nog’, gaf de dirigent aan. De cello bleef lang wachten op die leerling, tot de dirigent besloot om het iets anders aan te pakken: de cello verkopen en de opbrengst aan een fonds schenken.

Voor de verkoop moest de cello getaxeerd worden en daaruit kwam een totaal ander bedrag dan verwacht werd. De celliste en de dirigent gingen uit van hooguit 2.000 euro, gezien de taxatie van 20 jaar geleden, maar het instrument was veel meer waard geworden!

De dirigent vertelt: ‘Ik vind het schenken aan het Leerorkest het mooist bij de doelstelling van de donatrice passen. Nu kunnen veel kinderen (vaak niet bemiddeld) genieten van de donatie. Ik zou het leuk vinden wanneer een deel van het geld aan cello’s wordt besteed, maar een ander deel kan prima naar wat nodig is. Dus als dat bijvoorbeeld fagotten zijn is dat ook uitstekend. Ik hoop dat de kinderen er veel plezier aan beleven.’