Wijktalentorkesten en Klassiek rondom de Klas

Nieuws

De komende jaren wil het Leerorkest het aantal wijktalentorkesten in Amsterdam uitbreiden. In Amsterdam-Oost (Indische Buurt) werkt het Leerorkest hiervoor samen met Klassiek rondom de Klas.

Muziek maakt het leven mooier en leuker. Het Leerorkest wil meer kinderen de kans geven om ’s middags na school mee te doen in een wijktalentorkest. In het wijktalentorkest krijgen kinderen wekelijks muziekles in kleine groepen, repeteren samen als orkest en werken toe naar optredens voor publiek. Samen met hun muziekdocenten gaan de kinderen ook af en toe naar (klassieke) concerten. De lesmethode sluit helemaal aan op het Leerorkest op school, onder schooltijd.

In Amsterdam-Zuidoost is al jaren het Klein Leerorkest actief op dinsdagmiddag, na school, volgens de formule van een ‘wijktalentorkest’. In Amsterdam-Oost werkt het Leerorkest samen met Klassiek rondom de Klas dat al 4 jaar ervaring heeft als naschools orkestprogramma en kinderkoor in de Indische Buurt.

Muzikaal en sociaalmaatschappelijk karakter

Het Leerorkest en Klassiek Rondom de Klas hebben beide niet alleen een muzikaal ook een sociaalmaatschappelijk karakter. Er is extra aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind, ouderbetrokkenheid, sociale verbinding en verbetering van kansen. Het wijktalentorkest is toegankelijk voor basisschoolkinderen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Middelbare scholieren krijgen een extra rol als ‘senior’ in de groep. Vaste coördinatoren (gastvrouwen) zorgen voor persoonlijk contact met de kinderen, ouders en verbinding met scholen. Samen met Stichting Praat wordt gewerkt aan een veilige omgeving. Ook andere culturele instellingen zoals de openbare bibliotheek en maatschappelijke organisaties uit de buurt zijn actief betrokken.

De uitbreiding van (buitenschoolse) wijktalentorkesten wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam. Er wordt gespeeld op muziekinstrumenten van het Instrumentendepot Leerorkest. Klassiek rondom de Klas is een vrijwilligersorganisatie waarin veel musici participeren. Ook het Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest helpen mee.