Leerorkest op school

In het Leerorkest op school speelt íeder kind mee.

Met een Leerorkest op school krijgen de kinderen elke week, onder schooltijd, muziekles van (professionele) muziekdocenten op een zelfgekozen instrument. De kinderen leren vervolgens samen spelen in hun ‘eigen’ Leerorkest, onder leiding van een dirigent, en werken toe naar mooie optredens.

‘Het Leerorkest’ staat voor een innovatieve vorm van muziekonderwijs. In 2005 startte het eerste Leerorkest in nauwe samenwerking met basisscholen in Amsterdam-Zuidoost. Het succes van deze formule leidde tot samenwerking met een groot aantal scholen in Amsterdam in de lagere inkomenswijken van de stad. Ook in andere plaatsen starten steeds meer Leerorkesten.

Samen muziek maken

Volgens het Leerorkestcurriculum krijgen de basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 wekelijks een uur muziekles van professionele muziekdocenten, gewoon op school, onder schooltijd. Zij oefenen, in kleine groepjes, op hun instrument. Vanaf het begin is er veel aandacht voor samenspel en groepsvorming. Na een paar maanden krijgen de leerlingen al hun eerste grote orkestrepetitie. Ze vormen dan een symfonieorkest onder leiding van een professionele dirigent! Rond kerst en voor de zomer geven de kinderen een mooi concert voor de ouders. Bij grotere uitvoeringen spelen de leerlingen ook samen met groepen van andere scholen.

Lees hier hoe de eerste scholen in Amsterdam-Zuidoost destijds zijn gestart met een Leerorkest.

Muzikaal én sociaal project

Het Leerorkest organiseert ook naschoolse orkesten in Amsterdam. Na schooltijd is er extra ruimte voor talentontwikkeling, begeleiding en ouderbetrokkenheid. De locatie is op school of in een buurthuis. Samen met culturele partners in de hoofdstad organiseren we bijzondere concerten en plusprogramma’s met verdiepingstrajecten. Ook is er het nieuwe Leerkoor en Wijkkoor voor ouders.

Het Wijktalentorkest biedt kinderen een plek om in de middag samen muziek te maken.

Samen

Bij het Leerorkest draait het om samenwerking. Voorop natuurlijk met scholen en wijkorganisaties. Maar we trekken daarnaast ook nauw op met vele culturele partners (zoals orkesten, podia) en sociale partners (zoals jeugdfondsen). Er is steun vanuit alle hoeken in de samenleving, van overheden, sponsors en vrijwilligers. Vele Ambassadeurs dragen het Leerorkest een warm hart toe.

Het Leerorkest werkt intensief samen met culturele en sociale partnerorganisaties.

Landelijk

Het Leerorkest heeft navolging gekregen in het hele land. In de afgelopen jaren zijn er in alle provincies nieuwe Leerorkesten of soortgelijke muziekeducatie-initiatieven gestart. Het Expertisecentrum van het Leerorkest verzorgt lesmateriaal en deel deze via de site Orkest in de Klas. Ook is er een handboek voor scholen. Het Instrumentendepot Leerorkest stelt de instrumenten beschikbaar en verzorgt het onderhoud ervan.

Vanaf juni 2022 bundelen we de krachten in Leerorkest Nederland.

Menu