Leerorkest statement

Ieder kind verdient een Leerorkest. Met instrumentaal muziekonderwijs investeer je echt in kinderen!

Wil je ook dat beleidsmakers zich sterk maken voor leerorkesten voor kinderen? 

Help mee en teken hier de oproep aan beleidsmakers

Een muziekinstrument opent voor een kind een nieuwe wereld. Een viool of trompet (onder je hoede) krijgen, zelf muziek maken en samenspelen met je groep – daar groeit ieder kind enorm van. Een leerorkest of een vergelijkbaar initiatief brengt alle positieve effecten van muziek maken samen.

Bekende ambassadeurs doen gezamenlijk de oproep via een filmpje.

In de zomer van 2023 heeft Leerorkest Nederland het statement opgesteld vanuit het netwerk. We noemen een aantal punten hieruit:

  • Een leerorkest is niet alleen een muzikaal maar ook een sociaal project dat thuishoort op of rond school. Het is een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt.
  • Uit onderzoek onder kinderen blijkt dat ‘kunnen meedoen’ de belangrijkste geluksfactor is voor hen. Het idee van een orkest voor alle kinderen komt direct voort uit de wens om gelijke kansen te creëren.
  • Filosofieprofessor Martha Nussbaum pleit voor beleid op basis van kwaliteit van leven, waarbij we jongeren zoveel mogelijk kansen geven om hun latere leven als volwassen mens op een waardige manier te leven. Als een kind een muziekinstrument leert bespelen, samen leert spelen en hun eigen unieke bijdrage ervaart, geef je die oefening en vaardigheid ten volle mee.
  • Steeds minder jongeren spelen een muziekinstrument. Dat is ook armoede. In Nederland maken initiatieven van Harderwijk tot Heerlen zich hard voor instrumentaal muziekonderwijs op school en in de wijk. Maar er is niet overal gelijke steun.

Klik hier voor het uitgebreide statement.

Wij roepen beleidsmakers op, binnen onze gemeenten, provincies en ministeries, om zich sterk te maken voor leerorkesten en betere financiële regelingen te creëren voor lokale initiatieven. We doen dit namens een brede coalitie van onder meer scholen, muziekscholen, musici, sponsors en fondsen, cultuurpodia, orkesten, maatschappelijke organisaties en andere supporters.

Op het symposium van Leerorkest Nederland is het statement voor het eerst aangeboden aan beleidsmakers.

We gaan door met onze oproep om deze straks aan de nieuwe regering te presenteren. Teken je mee? Grote dank voor je steun!

Met hartelijke groet,

Joris van der Grinten
Kwartiermaker Leerorkest Nederland
jvandergrinten@leerorkest.nl

P.S.:  Deel deze pagina met collega’s en kennissen die leerorkesten een warm hart toedragen!