Column: ‘Laat de ouders maar glanzen’

In de mediaNieuws

STADSKRANT DE ECHO – De vier directeuren van de kunstinstellingen CBK Zuidoost, Muziekschool Zuidoost, Bijlmer Parktheater en Imagine IC vertellen om de beurt iets over wat zij hebben meegemaakt achter de schermen in De Echo. Deze week Marco de Souza…

Een van de activiteiten van Muziekcentrum Zuidoost waar wij extra trots op zijn, is het SuperSymphonics-programma. De experts van de muziekschool hebben dit programma speciaal ontwikkeld voor middelbare scholen, en in het bijzonder voor het vmbo. Twee middelbare scholen uit Zuidoost hebben het programma omarmd, de SGR (Scholengemeenschap Reigersbos) en de OSB (Open Schoolgemeenschap Bijlmer). In januari hebben op beide scholen de eerste en tweede klassers hun grote concert gegeven. En er is altijd een moment waarop de ontroering toeslaat. Op SGR stal een jonge moslima de show bij het nummer Happy met een stoere baslijn op een elektrische gitaar. Een week eerder op de OSB betoverde de diepe concentratie van de tieners, een romantische blik op oneindig, terwijl ze op viool, cello en contrabas de melancholische Canon in D van de componist Johann Pachelbel ten gehore brachten.Om daarna moeiteloos over te gaan op We Will Rock Youvan Queen.

Deze tieners vormen precies de doelgroep voor wie extra aandacht voor kunstbeoefening zo belangrijk is. Al langer is er de zorgelijke trend dat jongeren vanaf 12 jaar steeds minder aan muziek, dans of kunst doen in de vrije tijd. De cijfers van de Nieuwe Monitor Amateurkunst van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) liegen er niet om, weer is het percentage flink gedaald. Het LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. De cijfers zijn belangrijk om trends te signaleren. Daarom kon eerder de voorgaande minister, Jet Bussemaker, de ambitie formuleren dat leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs meer en beter cultuuronderwijs behoeven. Zo is er ook een subsidieregeling gekomen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het was de financiële steun in de rug die wij nodig hadden om het SuperSymphonics-programmaecht te kunnen realiseren. Voor de continuïteit is het dan wel belangrijk dat zo’n regeling uitmondt in structurele steun.

Maar dat voor een volgende keer. Nu wil ik een andere belangrijke groep erbij betrekken: de ouders. Uit diverse cijfers blijkt namelijk ook hoe belangrijk de ouders zijn voor de cultuurparticipatie van de kinderen, of hun dochters en zonen nu actief zijn en of zij in de toekomst van cultuur zullen genieten. Het is voor ons de reden om de vaders en moeders er zoveel mogelijk bij te betrekken, ze uit te nodigen op school en te vragen om mee te doen met de kinderen. Wij hebben zo onze eigen interpretatie van ouders ‘laten glanzen’. Bij SuperSymphonics doen ze namelijk gewoon allemaal mee, in het koor. Zodat vaders en moeders samen met hun kinderen ‘we will, we will rock you’ zingen. En reken maar, dat ze daarvan genieten. De ouders. En – stiekem ook – de trotse tieners.