CMV De Bazuin MEPPEL (DR)

Christelijke Muziekvereniging De Bazuin verzorgt gedurende het schooljaar wekelijks muziekles voor leerlingen van een basisschool. Muziek maakt op deze school deel uit van het onderwijsprogramma.

De twee groepen 7 krijgen een keer per week vijfenveertig minuten muziekles. De leerlingen nemen het instrument bovendien mee naar huis om daar ook te kunnen oefenen.

De Bazuin wil met deze groepslessen en het thuis laten oefenen bereiken dat de jeugd enthousiast wordt voor bladmuziek.

https://www.bazuinmeppel.nl