Voortgezet onderwijs

Programma ‘SuperSymphonics’ en andere Leerorkesten op middelbare scholen

Het programma SuperSymphonics is speciaal ontwikkeld voor vmbo-onderwijs en middelbare scholen. Eersteklassers krijgen in groepjes les op een muziekinstrument, onder schooltijd. Na 3 maanden geven ze samen een concert. Een geweldige prestatie!

Ook worden er programma’s-op-maat ontwikkeld voor middelbare scholen. In nauw overleg wordt invulling gegeven aan het programma. Op deze scholen wordt gewoonlijk de combinatie gemaakt van muziekaanbod op school onder schooltijd en ook naschools een orkest of band.

Christelijk Scholengemeenschap Buitenveldert
Al jaren was het de wens van de CSB een Leerorkest op school te hebben. Door de volharding van de muziekvakdocent op de school is de financiering rondgekomen en is in 2021 gestart met 7 brugklassen, van mavo tot vwo. Na 9 lessen gaven de scholieren een daverend nieuwjaarsconcert. Het CSB heeft de wens uitgesproken om ook een naschools orkest te starten, vanaf februari 2022.

Kieskunstig op Ir. Lely Lyceum
Kieskunstig heet het programma waarin de eersteklassers in projectweken leren spelen op een instrument. Het programma sluit af met een mooi concert voor de ouders. Het bijzondere is dat het Ir. Lely Lyceum zich heel bewust profileert met Kieskunstig (met naast Muziek ook Dans en Toneel) en dit ook zelf vanuit de school financiert.

Deze programma’s worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Muziekcentrum Zuidoost.