Het Leerorkest geeft kinderen handvatten voor de toekomst

NieuwsPersbericht

Op woensdag 22 november 2023 vindt het landelijke Leerorkest Symposium over de positieve impact van de leerorkesten plaats in Het Concertgebouw in Amsterdam. Na de opening door eregast Koningin Máxima gaan we in haar bijzijn dieper in op de sociaalpedagogische aanpak, die ingebed is in het muziekonderwijs. Bevlogen en betrokken sprekers onder wie demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), Ron Meyer (directeur Nationaal Programma Heerlen-Noord) en Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, Jeugdzorg, Armoedebestrijding) delen hun visie op de sociale betekenis van leerorkesten.

Kennisdeling

Vanuit Stichting Leerorkest Nederland delen we deze dag de expertise over de sociaalpedagogische aanpak die de afgelopen jaren is ontwikkeld. Kinderen van Het Klein Leerorkest, een buitenschools leerorkest, spelen stukken uit de musical Akono over een kind in slavernijtijd en mezzosopraan Tania Kross zingt samen met de kinderen.
Bij een leerorkest leren kinderen tijdens of na school niet alleen een instrument te bespelen, maar ze leren ook belangrijke vaardigheden voor hun toekomst zoals concentreren, emoties verwerken, samenwerken en zelfwaardering. “Daarom is het essentieel dat muziekeducatie en de sociaalpedagogische aanpak hand in hand gaan”, stelt Marco de Souza, oprichter en directeur van Het Leerorkest.

Missie

In 2005 begon De Souza het eerste leerorkest met kinderen op scholen in Amsterdam-Zuidoost om hen te laten profiteren van de voordelen van instrumentaal muziekonderwijs. Met het idee dat kwaliteit van leven het uitgangspunt zou moeten zijn voor sociaal en politiek beleid startte hij zijn missie muziekeducatie voor ieder kind en ontwikkelde hij het leerorkestconcept. De Souza: “Kinderen moet je zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden om hun volwassen leven op een waardige manier te kunnen leven. Als kinderen leren om samen muziek te maken geef je ze een krachtig middel in handen.”

Kansen

Het leerorkestconcept wordt inmiddels breed gedragen. Er zijn bijna veertig leerorkesten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in heel Nederland inclusief het Caribische deel en een aantal is in oprichting. Om de kansengelijkheid te bevorderen gebeurt dit voornamelijk in lage inkomenswijken. De leerorkesten werken intensief samen met scholen, culturele en sociale partners en overheden. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid onderschrijft het leerorkestconcept, dat ook wel beschouwd wordt als een van de betere wijkprogramma’s in de vorm van positieve vrijetijdsbesteding. Een leerorkest geeft kinderen niet alleen kwalitatief instrumentaal muziekonderwijs, maar laat ze ook inzien dat ze allerlei kansen en mogelijkheden voor hun levenspad hebben.

Wilt u deze dag aanwezig zijn? Mail dan naar Mariska Wijmans mwijmans@leerorkest.nl.