IBS De Horizon ZAANDAM (NH)

Schoolorkest

Op Islamitische basisschool De Horizon vindt men brede talentontwikkeling van belang. De leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. Een van de activiteiten in dat kader is de wekelijkse muziekles van vijfenveertig minuten voor alle leerlingen van groep 5 tot en met  8.

Onder begeleiding van vakdocenten leren de kinderen liedjes zingen, luisteren naar verschillende muziekstijlen en lekker bewegen op muziek. Ze leren ook een instrument bespelen dat in een harmonieorkest voorkomt: fluit, klarinet, saxofoon, trompet of slagwerk.  Uiteindelijk vormen de kinderen een schoolorkest dat bijvoorbeeld meedoet aan de eindvoorstelling van groep 8.

De school vindt het belangrijk dat kinderen een open houding ontwikkelen naar diverse muziekuitingen. Er wordt ook bewust gebruik gemaakt van de verschillende soorten muziek uit de culturen van de kinderen en leerkrachten op De Horizon.

De kinderen treden elk jaar op voor de ouders zodat die zien en horen wat de kinderen geleerd hebben.

https://www.ibsdehorizon.nl

Quote van een heel enthousiaste fluit-leerling: ‘Juf, ik vind muziek spelen zo leuk, ik oefen voor EN na schooltijd!’