Harmonie De Karel ZALTBOMMEL (GL)

Schoolorkest Zaltbommel

De Karel is Harmonie G. K. van der Heijden in Zaltbommel. Sinds een paar jaar organiseert deze harmonie jaarlijks een schoolorkest. Het is een buitenschoolse activiteit voor basisschoolkinderen uit de groepen 5, 6 en 7.

Kinderen die meedoen krijgen eerst introductielessen muziek. Ze kiezen daarna een blaasinstrument en worden in twee instrumentgroepjes verdeeld: een koper- en een houtgroep. Ze leren hoe de instrumenten bespeeld moeten worden en studeren samen een paar eenvoudige melodieën in.

Door het samenspel leren kinderen van elkaar en stimuleren ze de ander. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat elk kind thuis dagelijks ook even oefent.

Na tien lessen presenteren de blazers wat ze geleerd hebben bijvoorbeeld door een concert te geven samen met De Karel. De harmonie wil bereiken dat zoveel mogelijk kinderen samen muziek maken en het plezier beleven van een instrument spelen.

https://www.harmonie-dekarel.com