Leerorkest denktank-bijeenkomst in Utrecht

NederlandNieuws

We kijken terug op een waardevolle denktank-bijeenkomst op dinsdag 11 april in Utrecht.

Het gezelschap bestond uit 18 personen namens 13 organisaties uit het land. Deze organisaties voeren de naam Leerorkest en/of organiseren op soortgelijke wijze muziekonderwijs voor kinderen. Wij vinden elkaar in onze muzikale én sociale doelen. Wij menen dat kinderen gelijke kansen horen te krijgen voor hun brede ontwikkeling. Er gaat een nieuwe wereld open voor een kind dat een muziekinstrument leert bespelen en daarmee deel uitmaakt van een groep of orkest. Zeker voor kinderen in moeilijke omstandigheden of achterstandsposities kunnen de positieve effecten ervan ‘life changing’ zijn.

De bijeenkomst startte met een kennismakingsronde. Elke deelnemer presenteerde de eigen organisatie, in het bijzonder de successen, obstakels, doelen en wensen. Een tekenaar maakte een getekend verslag van de gehele bijeenkomst als geheugensteuntje voor wat er speelt. Na de pauze vertelde Leerorkest-oprichter Marco de Souza waarom hij kinderen de kracht van ‘samen muziek maken’ mee wil geven. Samen maken we deel uit van de oplossing waardoor kinderen zich volop kunnen ontwikkelen, groeien en gelukkig zijn. In het daaropvolgende rondetafelgesprek kwamen de grootste wensen en uitdagingen op tafel: financiering, een duurzame organisatie en een sterk muziekdocententeam. Het afsluitende diner-pensant bood gelegenheid tot napraten en persoonlijke uitwisseling.

Vervolg

De uitkomsten van de denktank-bijeenkomst worden onder meer gebruikt om een lobby statement te formuleren richting politiek en stakeholders. Er wordt toegewerkt naar een seminar dit najaar voor het gezamenlijke netwerk. Dit seminar biedt de gelegenheid om de onderwerpen die op tafel zijn gekomen te verdiepen.

Meer weten? Neem contact op met Joris van der Grinten, kwartiermaker Leerorkest Nederland, via jvandergrinten@leerorkest.nl.