Muziekvereniging Linfano LINSCHOTEN (UT)

Muziek maken en luisteren heeft op de OBS Prins Clausschool een volwaardige plek in het programma. Alle leerlingen krijgen muziekles van hun leerkracht.

De leerlingen van groep 5 leren van een professionele docent van Muziekvereniging Linfano een fanfare-instrument bespelen. In de groepen daarna kunnen de leerlingen kiezen voor verdere ontwikkeling. Kinderen die dit graag willen kunnen namelijk na schooltijd deelnemen aan het schoolorkest dat onder leiding staat van dezelfde docent.

Voor de school hebben de muzieklessen als positief effect dat er een mooi schoolorkest is ontstaan dat met verschillende festiviteiten optredens verzorgt. Muziekvereniging Linfano verwacht door de samenwerking met de Prins Clausschool een goede instroom van jonge mensen bij de muziekvereniging.

De visie van de school is dat muziek voor plezier en verbinding zorgt. Daarnaast ontwikkelt muziek vaardigheden als kritisch luisteren, samenwerken en stimuleert muziek de emotionele ontwikkeling.

https://www.linfano.nl