Orkest in de Klas

Orkest in de Klas is een online platform waar professionals ervaringen en lesmateriaal kunnen uitwisselen over muziek maken in groepsverband.

De website Orkest in de Klas www.orkestindeklas.nl heeft ruim 1500 gebruikers in Nederland en België. Daarmee is een online community ontstaan, die een voorhoederol vervult als het gaat om het delen van  de nieuwste kennis op het gebied van muziek maken in groepsverband.

De website is voortgekomen uit het programma ‘Kinderen maken Muziek’ dat in 2011 startte op voorspraak van Koningin Máxima. IKEI, MIK en Leerorkest zijn als ervaringsdeskundigen intensief betrokken bij de opzet. Hiervoor werd steun ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds 21.

Naar de website ‘Orkest in de Klas’