Residentie Orkest DEN HAAG (ZH)

Het Residentie Orkest vindt de band met de Haagse burgers van groot belang. Het zet actief klassieke muziek in om alle inwoners van Den Haag te verbinden en te prikkelen. Stadsorkest The Residents is daarvan een mooi voorbeeld.

Bij The Residents krijgen leerlingen van scholen uit ‘krachtwijken’ in Den Haag de kans zich 3 jaar lang muzikaal op een symfonisch instrument te ontwikkelen. Elke woensdagmiddag repeteren de deelnemers. Ze werken toe naar verschillende concerten onder meer met de musici van het Residentie Orkest.

De meeste deelnemende kinderen komen niet vanzelfsprekend in aanraking met muziek en muziek maken. Door het ontwikkelen van muzikale vaardigheden bevordert het Residentie Orkest de toekomstkansen van deze leerlingen. De kinderen leren namelijk naar elkaar luisteren, goed samenwerken, een instrument bespelen en discipline opbrengen. Ze zijn trots dat ze in een echt orkest spelen en dat ze iets hebben om in uit te blinken.

https://www.residentieorkest.nl