Saens Harmonie Orkest ASSENDELFT (NH)

Basisschool De Delta

Met een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Het Saens Harmonie Orkest en Basisschool De Delta in Assendelft maken gebruik van deze regeling en zijn een samenwerking aangegaan voor muziekeducatie. 

In de groepen 5 van Basisschool De Delta krijgen leerlingen binnen schooltijd en op school muziekonderwijs. Docenten van het Saens Harmonie Orkest leren hen klarinet, trompet, slagwerk of dwarsfluit spelen.

De kinderen laten de resultaten van de muziekles horen in uitvoeringen voor publiek. Die vinden plaats in het verenigingsgebouw van het Saens Harmonie Orkest.

Het doel van de samenwerking is dat leerlingen kennismaken met een instrument en liefde voor muziek ontwikkelen door het samenspelen.

https://www.saensharmonieorkest.nl

Een quote van het Saens Harmonie Orkest:
‘Kinderen zijn van het snelle succes. Muziek spelen is een hobby met een lange adem.’