Ministerie van Justitie en Veiligheid

Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd in kwetsbare wijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid steunt nieuwe Leerorkesten vanuit dit beleid.