Werkbezoek Leerorkest project Guri in São Paulo

Nieuws

In de herfstvakantie was een team van Leerorkest-muziekdocenten en stafmedewerkers op werkbezoek bij Guri Santa Marcelina in São Paulo, Brazilië. In de miljoenenstad biedt Guri kinderen gratis muziekles én sociaalmaatschappelijke ondersteuning.

Guri Santa Marcelina en het Leerorkest herkennen elkaar als muziekeducatie-aanbieders met een sociaal karakter. Het uitwisselingsproject, mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, geeft beide organisaties de gelegenheid om in de spiegel te kijken die de ander voorhoudt. Dat levert vergaande reflectie op, vertaalt zich in scherpere doelstellingen, nieuwe werkwijzen, inspiratie voor extra activiteiten en kwaliteitsverbetering.

Typerend voor Guri is de aanpak waarbij de muzikale en sociale ontwikkeling van het kind nadrukkelijk gelijkwaardig zijn. Voor deze reis verdiepte het Leerorkest-team zich in het gedachtengoed van de Braziliaanse onderwijsfilosoof en activist Paulo Freire, een belangrijke inspiratiebron voor Guri, met de nadruk op het creëren van een respectvolle leeromgeving, onderzoekend leren, dialoog, autonomie, empowerment en actief bewustzijn van de sociale omgeving.

Het Leerorkest-team bezocht een tiental lessen en activiteiten op verschillende Guri-vestigingen in de stad. Guri telt maar liefst 46 vestigingen in São Paulo, vooral in arme stadswijken. Ze geven gratis muziekles en sociaalmaatschappelijke ondersteuning aan meer dan 13.000 kinderen. De kinderen hebben drie keer per week les: theorie, koor en instrumentale les. Op elke locatie is een sociaalwerker actief. Guri betrekt ook speciaal de gezinsleden van de kinderen met onder meer algemene muzikale vorming en zingen in een familiekoor.

In de komende tijd werkt het Leerorkest-team op allerlei manieren de bevindingen uit. Er komen nieuwe docentenscholingsmaterialen en initiatieven ter versterking van het muzikale én sociale karakter van de muzieklessen voor kinderen op scholen en in de wijk in Amsterdam en voor gelijksoortige muziekprojecten in Nederland.

De deelnemers aan het werkbezoek waren de muziekdocenten Marijke Admiraal, Roos Al, Maikel Claessens, Marlies van Driesum, Mirella Pirskanen, de Leerorkest-dirigenten Wouter Hakhoff en Michael Hesselink, locatiemanager Mirte Moes, coördinator Heerte Wiersma, pr-medewerker Alice Ferguson en directeur Marco de Souza. De delegatie werd versterkt door Tineke Bouwes van Klassiek rondom de Klas (naschools wijktalentorkest, Amsterdam-Oost), Iris de Boer en Martine van de Spek van Ieder Kind een Instrument (SKVR, Rotterdam).

Leerorkest en Guri zijn een langdurig uitwisselingsproject aangegaan. Eerder dit jaar was een Guri-team te gast bij het Leerorkest in Amsterdam en deed mee aan het Leerorkest-symposium Music to Educate Children. Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze internationale uitwisseling valt onder het programma Dutch Cultural Manifestations Abroad van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees ook: Leerorkest-dirigent Wouter Hakhoff deelt ervaringen Brazilië